Java Community Process

É o proceso da Comunidade Java, ou Java Community Process, establecido en 1998, é un proceso formalizado o cal permite ás partes interesadas a involucrarse na definición de futuras versións e características da plataforma Java.

O proceso JCP comporta o uso de Java Specification Request (JSR), as cales son documentos formais que describen as especificacións e tecnoloxías propostas para que sexan engadidas á plataforma Java. As revisións publicas formais de JSRs son controladas antes de que os JSR se convertan en final e sexan votados polo Comité Executivo JCP. Un JSR final subministra unha implementación de referencia a cal da unha implementación libre da tecnoloxía en código fonte e un Kit de Compatibilidade de Tecnoloxía para verificar a especificación da API.

O JCP mesmo está descrito por un JSR. Dende 2006, a versión actual de JCP en uso é 2.6 como se describe por JSR 215.

Hai sobre 300 JSRs. Algunhas das máis importantes JSRs son:

JSR # Especificación ou Tecnoloxía
3 Java Management Extensions (JMX) 1.0, 1.1, & 1.2[1]
5 Java API for XML Processing (JAXP) 1.0
13 BigDecimal Mellorado(Plataforma Java, Standard Edition#java.math)
14 Engadir Tipos Xenéricos á Linguaxe de Programación Java (para J2SE 5.0)
16 Java EE Connector Architecture (JCA) 1.0
19 Enterprise JavaBeans (EJB) 2.0
31 Arquitectura Java para Enlazado XML (JAXB) 1.0
37 Perfil de Dispositivo de Información Móbil (MIDP) 1.0 para Java ME
40 Interface de Metadatos Java (JMI) 1.0
47 Especificación da API de Logging (para J2SE 1.4)
51 Novas APIs I/O para a Plataforma Java (NIO) (para J2SE 1.4)
52 Librería de Etiquetas Estándar de Páxinas JavaServer (JSTL) 1.0 e 1.1[2]
53 Especificacións Java Servlet 2.3 e JavaServer Pages (JSP) 1.2
54 Conectividade de Base de Datos Java (JDBC) 3.0
58 Plataforma Java 2, Edición Empresas (J2EE) 1.3
59 Plataforma Java 2, Edición Estándar (J2SE) 1.4 (Merlin)
63 API Java para Procesamento de XML (JAXP) 1.1 e 1.2[3]
68 Plataforma Java, Edición Micro (Java ME) 1.0
73 Minería de Datos Java API (JDM) 1.0
94 API del Motor de Regras Java
102 Modelo de Obxectos de Documento Java (JDOM) 1.0
110 APIs Java para WSDL (WSDL4J) 1.0
118 Mobile Information Device Profile (MIDP) 2.0 para Java ME
133 Modelo de Memoria Java e Revisión de Especificación de Thread
151 Plataforma Java 2, Edición Empresa (J2EE) 1.4
152 JavaServer Pages (JSP) 2.0
153 Enterprise JavaBeans (EJB) 2.1
154 Especificacións Java Servlet 2.4 e 2.5 [4]
160 API Remota de Java Management Extensions (JMX) 1.0
168 Especificación de Portlet Java 1.0
176 Plataforma Java 2, Edición Estándar (J2SE) 5.0 (Tiger)
181 Metadatos de Servizos Web para a Plataforma Java
198 Unha API de Extensión Estándar para Contornos de Desenvolvemento Integrados(IDE)
199 API del compilador Java
203 Máis APIs de Nova I/O para a Plataforma Java (NIO2)
206 API Java para Procesamento de XML (JAXP) 1.3
215 Proceso de Comunidade Java (JCP) 2.6
220 Enterprise JavaBeans (EJB) 3.0
221 Java Database Connectivity (JDBC) 4.0
244 Plataforma Java, Edición Empresas (Java EE) 5
245 JavaServer Pages (JSP) 2.1
247 API de Minería de Datos Java (JDM) 2.0
252 JavaServer Faces (JSF) 1.2
255 Java Management Extensions (JMX) 2.0
260 Actualización da Tecnoloxía de Etiquetas Javadoc
270 Plataforma Java, Edición Estándar (Java SE) 6 (Mustang)
308 Anotación Java en Tipos Java (Java SE 7)
900 Especificación da Linguaxe de programación Java, Terceira Edición (JLS) (para J2SE 5.0 incorpora cambios desde os JSRs 14, 41, 133, 175, 201 e 204)
907 Java Transaction API (JTA) 1.0 e 1.1
913 Proceso de Comunidade Java (JCP) 2.0, 2.1 & 2.5[5]
914 Java Message Service (JMS) API 1.0 e 1.1
924 Especificación da Máquina Virtual Java, Segunda Edición (JVM) (para J2SE 5.0)[6]

Notas editar

  1. JSR 3 orixinalmente especificou o release JMX 1.0. Os dous releases "final" subseguintes deron JMX 1.1 e JMX 1.2. JMX 2.0 está especificado por JSR 255.
  2. JSR 52 orixinalmente especificou o release JSTL 1.0. Un release subseguinte de mantemento subministrou JSTL 1.1.
  3. JSR 63 orixinalmente especificou o release JAXP 1.1. Un release subseguinte de mantemento de JSR 63 subministrou a especificación JAXP 1.2.[1] JAXP 1.3 especifícase por JSR 206.
  4. JSR 154 especificou orixinalmente orelease Java Servlet 2.4. Desde Febrero de 2006 un borrador de mantemento da especificación servlet 2.5 está baixo revisión, planificada para terminar o 20 de Marzo de 2006.
  5. JSR 913 orixinalmente especificou JCP 2.0. Foi modificado por varios cambios para votar as regras para producir a versión 2.1 e despois cambiou as regras de licenzas, políticas e procesos para obter a versión 2.5. JCP 2.6 está definido polo JSR 215.[2]
  6. JSR 924 orixinalmente especificou cambios á JVM para soportar os cambios en J2SE 5.0.

Véxase tamén editar

Ligazóns externas editar