Irrite ou Irridu foi unha cidade hurrita do reino de Mitanni entre Karkemish e Harran, que podería ser a moderna Ordi ou Tell Bender. Foi unha cidade pequena que adquiriu importancia no século –XIV. A cidade quedou dentro do reino de Tushratta, pero, cando este fuxiu para Siria ante os hititas, proclamou a súa lealdade a Artatama II e ao seu fillo e correxente Shuttarna III. Mattiwaza chegou á cidade esperando ser ben recibido, pero pecháronlle as portas, e a cidade tivo que ser conquistada polo exército hitita; os defensores presentaron batalla, pero serían derrotados e a cidade rendeuse. Os hititas entregárona a Mattiwaza de Mitanni, xa que a fronteira se fixou no Éufrates.