A Illa da Torre é un illote español que se sitúa en fronte da praia da Magdalena, en plena Baía de Santander (Cantabria), e a súa superficie apenas excede a media hectárea. Trátase, con todo, dun illote moi caracterizado e visible. É chaira e entre o penedo aparece unha pequena praia. A parte máis ancha da illa está ocupada de maneira total pola Escola Cántabra de Deportes Náuticos. Posúe un embarcadoiro de considerable porte. Xunto á Illa da Torre está La Horadada, que é un penedo algo elevado que contaba ata hai uns anos cun arco de rocha natural; aínda que non pasa dun minúsculo penedo, é moi recoñecida dentro da identidade colectiva dos santanderinos.