ISO 3166-2

sección da norma ISO para subdivisións territoriais de países

A ISO 3166-2 é a segunda parte do estándar da ISO 3166. É un sistema geocode creado para cifrar os nomes de subdivisións dos países (entidades territoriais), así coma tamén as Áreas dependentes. O obxectivo do estándar é estableces unha serie mundial de abreviaturas curtas para os lugares, para o seu uso en etiquetas de paquetes, envases e outros obxectos semellantes. Un código alfanumérico curto pode servir para indicar claramente unha localización dun xeito máis conveniente e menos ambigua có topónimo ao completo.

tamaño alfa numérico alfa-numérico
Constante
1 carácter

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: AR, BO, CR, EC, FJ, GM, KI, KM, LS, LU, MG, NE, RW, SL, ST, TG, TM, VE

GA, IS, AT

PA

Constante
2 car.

Libre: CH, US
Parcialmente libre: AL, ID
ISO - Copyright:
Sen clasificar: AE, AM, BI, BJ, BN, BR, BS, BW, BY, CA, CD, CF, CL, CM, CV, CZ, DE, DJ, ER, ET, FI, GE, GH, GN, GT, GW, GY, HN, HT, HU, IN, IT, IQ, JO, KW, LA, LB, LR, LT, LV, LY, MD, MU, MW, NA, NG, NI, NL, NP, OM, PK, PL, QA, SB, SH, SK, SN, SO, SR, SV, SY, SZ, TJ, TL, UY, UZ, WS, YE, YU, ZA, ZW

Libre:
Parcialmente libre: TN
ISO - Copyright:
Sen clasificar: BD, BG, BH, CI, CN, CU, CY, DO, DZ, EE, GR, HR, IR, JM, JP, KR, LK, MM, MY, NO, PT, SA, SD, TR, TZ, UA, UM, VN, ZM

Libre: FR
Sen clasificar: BT

Constante
3 car.

Libre:
Parcialmente libre: KP
ISO - Copyright: MA
Sen clasificar: AO, AF, BA, BE, BF, CS, FM, GB, KZ, MD, MH, MX, NZ, PE, PG, PH, TT, TW

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: DK, KE, SI, UG, VU

 

Mesturado
1,2 car.

Libre: IE
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: no system?: ES, GQ, IL
1 para rexións, 2 para capitais: KG
1 para capitais, 2 para departamentos: RO
1 como regra xeral, 2 para excepcións: SE

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright
Sen clasificar: KH

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: TH

Mesturado
2,3 car.

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright: CO
Sen clasificar: ?:AU, BZ, EG, TD
2 para repúblicas, 3 para cidades, rexións, distritos: RU
2 para cidades, 3 para divisións subrexionais: AZ
2 para capitais, 3 outros: ??

 

MR, MV

Mesturado
1,3 car.

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: MZ

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: MN

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: ML

Mesturado
1,2,3 car.

 

 

Libre:
Parcialmente libre:
ISO - Copyright:
Sen clasificar: CG, PY