Huzziyas

último rei de Zalpuwa

Huzziyas (Huzziyaš) foi un suposto rei hitita mencionado nun selo de Mursilis II como anterior a Labarnas I e que leva o título de "gran rei". Non é coñecido por ningunha outra información. As hipóteses son dúas: que era un sucesor de Anittas, ou que era o rei de Zalpa (Zalpuwa), derrotado por Anittas.