Un hipocorístico (do grego antigo ὑποκοριστικός, derivado de ὑποκορίζομαι, ou sexa, "chamar con voz suave") é unha palabra que transmite afecto ou cariño, como os nomes Fran, Sabeliña etc. ou os apelativos, como papá. Os hipocorísticos fórmanse de moitas maneiras, se ben a súa conformación fonética parte de diversas transformacións da palabra da cal se orixina, moitas veces motivadas na linguaxe infantil; entre eles podemos destacar:

 • a supresión de sons, por aférese (Nando por Fernando, Sefa por Xosefa), apócope (Reme < Remedios, Fran < Francisco, ou síncope (Maribel < María Isabel).
 • o engadido de sufixos: Carmucha, Carmela, Tucho < Antonio, Lucho < Emilio, Maúca < María, Pilocha, Carolo, Tonecho, Gorecho < Gregorio, Piño < Pepiño.
 • o uso de sons palatais: Chencha / Xenxa < Inocencia, Chinto < Xacinto.
 • a combinación de todos eles: Ducho < Cándido, Xeluca < Anxela, Chon < Asunción.

Os hipocorísticos tamén sofren transformacións fonéticas dificilmente explicables: Francisco > Farruco / Fuco. Ademais, algúns hipocorísticos acábanse consolidando e orixinando nomes 'novos', como Cataliña > Catuxa, Anxela > Xela, Isabel > Sabela, Alexandre > Xandre etc.

Hipocorísticos de nomes masculinos simples

editar
 • Afonso - Afon, Fonsi, Fonso, Fon
 • Alberte / Albertos - Berto , Beto
 • Alexandre - Alex, Xano, Ale, Xandre
 • André / Andrés - Necho, Nes
 • Antonio / Antón - Tonecho, Tocho, Tucho, Toneco, Toño, Totó, Ton, Tono, Toni, Toniño
 • Anxelo - Xeluco, Xelucho, Xelo
 • Arxemiro - Miro
 • Bruno - Bru, Buno
 • Camilo - Milo, Ca, Cacá
 • Carlos - Carlo Calolo, Lolo, Calucho, Liños
 • Daniel - Dan, Dani
 • Domingos - Mingos
 • Eduardo - Educho, Lalo, Edu, Edi
 • Emilio - Milucho, Miluco, Milo
 • Filipe - Fe, Lipe
 • Fernando - Nando, Fer
 • Francisco - Farruco, Fuco, Pucho, Paco, Pacucho, Chuco, Panchulo, Fran, Rucho, Pancho, Chico, Quico
 • Frederico - Rico, Quico
 • Gabriel - Gabri
 • Gregorio - Gorecho, Goro
 • Guillerme / Guillelme - Gui, Guiga, Guille
 • Gustavo - Guga, Gu, Gus, Tavo
 • Hadriano/Hadrián - Hadri, Dri
 • Henrique - Quique, Rique
 • Humberto - Húmber, Humber, Beto, Berto
 • Ignacio / Inacio - Nacho
 • Leandro - Le, Leco
 • Leonardo - Leo
 • Luís / Lois - Lula, Luisiño, Liño, Lis
 • Manuel - Manolo, Lolo, Locho, Manecho, Nel, Lelo, Nelo, Manel, Maneco, Neco, Manu
 • Nicolás - Colás, Nico
 • Rafael - Rafa, Rafel, Fel
 • Raimundo - Mundo, Mun, Diño, Rai
 • Ramiro - Miro, Mucho
 • Ramón - Moncho
 • Ricardo - Cardocho, Carducho, Rico, Ricucho
 • Roberto - Berto, Beto, Róber
 • Rodrigo - Roi, Digo, Guigo, Rodri
 • Rubén - Biño, Rubi, Ben
 • Santiago - Santi, Chago
 • Sebastián - Sebas, Tián, Bastián
 • Vicente - Vituco, Chente
 • Vítor - Vitolo, Vituco, Vitocho, Vito
 • Xacinto - Chinto
 • Xerardo - Xe, Xer
 • Xoán - Xan
 • Xoaquín - Xaquín, Xocas, Quinocho, Quin, Quico
 • Xosé- Xepe, Pepe, Che, Cheíño, Piño, Pucho, Pepote, Cheíño, Cheché, Xo, Xose, Se

Hipocorísticos de nomes femininos simples

editar
 • Alexandra - Ale, Le, Xandra, Xana
 • Amalia - Malucha
 • Amanda - Manda, Ami
 • Amelia - Meluca
 • Asunción - Xonxa, Chona, Choncha, Chon
 • Beatriz - Bea
 • Benigna - Benucha, Nucha
 • Camila - Mila, Ca, Cacá
 • Carme - Carmela, Carmiña, Carmucha, Mucha, Mela,
 • Claudia - Cacau, Clau
 • Cristiana - Cris, Crica
 • Daniela - Dani
 • Dolores - Lola, Loló, Lolecha
 • Eliana - Lía, Liña
 • Elvira - Viruca, Virocha, Virucha
 • Fernanda - Fe, Nanda, Feciña, Nana
 • Francisca - Quica, Pacucha, Farruca, Pucha, Rucha
 • Gabriela - Biela, Gabi
 • Hadriana - Drica, Dri, Hadri, Hadi
 • Helena - Lena, Lenuca
 • Inmaculada - Inma, Adiña
 • Isabel - Sabela, Belucha, Beliña, Chabela, Beluca, Sabel, Bel, Isa, Belisa
 • Isadora - Dora
 • Luz - Lucha
 • Madalena - Mada
 • Manuela - Manola, Nola, Nela, Lela, Manu
 • María - Maruxa, Maúca, Uca, Maruca, Marucha, Marica, Mariquiña, Mari
 • María Dolores - Malores, Maloles, Maló, Madó, Mariló
 • María Elena - Malena
 • María Luísa - Marisa
 • María Xesús - Chus, Chusa, Chuchú
 • Matilde - Matusa, Matuca, Matucha, Mati
 • Mercedes - Merche, Chiruca
 • Mónica - Moca, Moni, Quiña
 • Natalia - Nati
 • Patricia - Pati
 • Paula - Pauliña, Pau
 • Pilar - Pilocha, Pitusa, Pilara, Pili
 • Prudencia - Pencha
 • Tereixa - Teruca, Terela, Terucha, Teté
 • Vanessa - Nessa, Van, Vane
 • Vitoria - Totora, Toia, Vi
 • Xosefa - Pepa, Sefa, Sesa, Sesé, Chefa, Pepucha, Fina, Finuca, Finucha
 • Xuliana / Xiana - Xiá

Véxase tamén

editar

Bibliografía

editar
 • Boullón Agrelo, Ana Isabel (2007): 'Farruco, Paco, Fran: datos históricos e evolución dos hipocorísticos en Galicia', Revista Galega de Filoloxía 8, 11-56.