Goberno de Cataluña

O Goberno de Cataluña ou Consello Executivo (en catalán: Govern de Catalunya ou Consell Executiu) é unha das institucións estatutarias que conforman a Generalitat de Cataluña. É o órgano superior colexiado ao que o Estado, por medio do estatuto de autonomía, cede a potestade de dirixir a política e a Administración da Generalitat de Cataluña. Así mesmo, asume a función executiva e a potestade regulamentaria por delegación do Estado, en virtude do Estatuto de autonomía, a Constitución e outras leis.

Palau de la Generalitat, sede do Govern.

Composición Editar

Compoñen o Govern da Generalitat o President de la Generalitat (Presidente da Generalitat), o Conseller Primer del Govern (Conselleiro Primeiro do Goberno), se procede, e os Consellers (Conselleiros).

O President Editar

O President de la Generalitat de Catalunya (Presidente) ostenta a máis alta representación da Generalitat de Cataluña e a ordinaria do Estado en Cataluña. Así mesmo, dirixe e coordina a acción do Govern. Como membro do Govern, correspóndenlle competencias tales como establecer as directrices xerais da acción do seu goberno e asegurar a súa continuidade, nomear e separar aos conselleiros, convocar e presidir reunións do Executivo rexional, pedir que o Parlamento catalán se reuna de forma extraordinaria, pedir facer un debate de política xeral no Parlamento rexional, asinar os decretos acordados polo Govern e ordenar que se publiquen e coordinar o programa lexislativo do Govern. Nos casos en que non haxa Primer Conseller, correspóndelle tamén convocar e presidir as comisións do Govern, facilitar a información que o Parlamento de Cataluña solicite ao Govern e encargar a un conseller ou consellera que se encargue do despacho ou das funcións dun departamento en caso de ausencia, enfermidade ou impedimento da persoa titular.

Os consellers Editar

A Administración da Generalitat está integrada polos departamentos en que se organiza o Govern, incluído o da Presidencia. Á fronte de cada departamento hai un conseller (conselleiro). Cada departamento ten, ademais, unha secretaría xeral e estrutúrase en servizos, que se poden agrupar en direccións xerais.

Funcionamento Editar

O Govern reúnese convocado polo President e, para a validez das súas deliberacións e dos acordos que adopte, é necesario que estean presentes o President ou, no caso de que lle substitúa, o Primer Conseller, e a metade dos consellers.

Os acordos do Govern adóptanse por maioría; en caso de empate, o voto do President dirime. Os devanditos acordos teñen que constar en acta, da que ten que dar coñecemento o secretario do Govern, a regulación e as funcións do cal as establece un regulamento.

Os membros do Govern están obrigados a gardar segredo das deliberacións deste ou das opinións e os votos que cada cal emita. Tampouco pode divulgar os documentos que coñecen por razón do seu cargo mentres non se fixeron públicos oficialmente.

Véxase tamén Editar

Outros artigos Editar

Ligazóns externas Editar