Co nome de Glauco coñécense varios personaxes da mitoloxía grega: