Filocalia

Filocalia (expresión grega que significa amor á beleza) é un compendio de textos recompilados e ordenados que vai dende os pais do deserto, ata os teólogos ortodoxos do século XV, que pretenden orientar sobre a ascese e o misticismo para favorecer a práctica da oración constante na vida activa.

Christogram with Jesus Prayer in Romanian.jpg

Foi un príncipe de Romanía, chamado Xoán Mavrocordato, quen no século XVIII encargou ao bispo de Corinto Macario e ao monxe Nicodemo o Haxiorita o traballo de escolma de fragmentos das obras de autores como Macario o Grande, Máximo o Confesor ou Gregorio Palamas. O staretz Paisij Velitchkovski fomentou a súa popularidade na Rusia do século XVIII.

Hoxe en día é un texto de espiritualidade clásico para a Igrexa Ortodoxa.