Evento extremo

No ámbito das ciencias da Terra denomínase evento extremo a un acontecemento que, pola súa magnitude, non se repite con frecuencia. Noutras palabras, é un evento que ten período de retorno elevado. Por exemplo: inundacións que se repiten cada 100 ou máis anos.