Etnobioloxía

A etnolobioloxía é unha disciplina da antropoloxía que estuda as relacións culturais entre os seres humanos e o resto dos seres vivos e tamén cos ecosistemas no seu conxunto. O termo etnobioloxía é recente, do século XX, anteriormente tratábase dentro da antropoloxía biolóxica.

Divídese en diferentes ramas: