Estación meteorolóxica

As estacións meteorolóxicas teñen como finalidade rexistrar e axudar a previr o tempo atmosférico (temperatura, presión atmosférica, precipitacións, vento, radiación solar, humidade). Para medir todas estas variacións atmosféricas empréganse diferentes aparellos:

Pequena estación meteorolóxica en Cedeira (Redondela)

Estes datos utilízanse para elaborar predicións meteorolóxicas.

As estacións meteorolóxicas deben de estar ó aire libre, aínda que hai algúns aparellos, os cales son introducidos nunha casiña ventilada, que precisan maior protección.

Galería de imaxes editar