Partido Independente Socialdemócrata de Alemaña - Linguas