Diferenzas entre revisións de «Lista de pseudónimos e sobrenomes galegos»

*Marqués de Casa Pardiñas...Joaquín Arias Sanjurjo (1860-1946), político e escritor.
*Marqués de Camarasa....Ignacio Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño
 
 
==Fontes==
As fontes principais, xunto con outras de menor entidade, de recollidas de datos son:
 
AM= Marco López, Aurora, ''Diccionario de Mulleres galegas: das orixes a 1975''.
Promocións Culturais Galegas. S.l. 2007
CC = Carballo Calero, Ricardo, ''Historia da Literatura Galega Contemporánea''. Vigo.
Galaxia.1975, 2ª ed.
GEG = Gran Enciclopedia Gallega e Gran Enciclopedia Galega.
ClF= Rodríguez Fer, Claudio, ''A literatura galega durante a Guerra Civil (1936-1939)''.
Vigo. Xerais. 1994.
Cons=Méndez Ferrín, X.L., ''Consultorio dos nomes e dos apelidos galegos''
Vigo. Xerais. 2007.
II = ''Enciclopedia Galega Universal''. Vigo. Ir Indo edicións. 2007.
MH= Hermida, Modesto, ''Narrativa galega: tempo do Rexurdimento''.
Vigo. Xerais. 1995.
Per-Fern = Pereira, Dionisio e Fernández, Eliseo, ''O movemento libertario en Galiza
(1936-1976)''. Vigo. Edicións A NosaTerra. 2006.
QQ= Barrera, Feliciano (editor), ''Gallegos. Quién es quién en la Galicia del siglo XXI''.
Santiago. Editorial Compostela. 2002.
RAG= Páxina web da Real Academia Galega.
Usuario anónimo