Foedus: Diferenzas entre revisións

Mínimas correccións e ligazóns internas; convén revisión dalgunhas expresións
(Mínimas correccións e ligazóns internas; convén revisión dalgunhas expresións)
 
== Foedus ==
 
Chamase '''Foedus''' aoé o nome que recibe o pacto que estabreciaestabelecía o [[Imperio Romano]] con diversos pobos e con diferentes fins. Normalmente eran de tipo politicopolítico e militar dandose axuda mutua a cambio de algunha garantiagarantía.
 
No caso concreto dos vandalos[[vándalo]]s,alanos [[alano]]s e suevos[[suevo]]s, que habian cruzadocruzaran os pasos pireinaicos no outono do 409 e habiansese adicadodedicaran aá depredación sistematicasistemática dos territorios, xaobservándose o debeletamentodebilitamento do Imperio era tan profundo que deixaba campo aberto aá libre actuación dos pobos xérmanicos. Progresaba asiasí o proceso que os convertiriaconvertería na forza de ''facto'' no marco dos territorios que ocupaban.
 
Parece bastante seguro que o ''foedus'' estableceusese estableceu co momentaneomomentáneo domiñadordominador da situación naquel intremomento na [[Hispania]], [[Flavio Constancio]] e para ambas as partes o tratado era do mais convinteconveniente.Dende Desde o punto de vista xérmanico porque o bandolerismobandoleirismo non era forma de vida posibel a longo prazo, a non ser que trocasen de territorio continuamente coma ateaté agora fixeran e continuarian a facer os vandalos. E dendedesde o punto de vista de Flavio Constancio porque garantia a estabilidade,ainda aínda que fora dun xeito provisional, na Hispania e poderia atender os asuntos que reclamaban a sua presenza na [[Italia]] e facer fronte aá sublevación da [[Galia]] que estaba o ocurrirocorrer naqueles intres.
 
Estas circunstancias explican o porque o representante romano non se amosase excesivamente esixente aá hora de repartir as terras dos seus asentamentos e non obrigandoos aá contrapartida habitual nos ''foedus'', que era a axuda militar oao Imperio en caso de guerra. A unicaúnica esixencia foi que deixasen libre a provincia [[Tarraconense]], que se debe entender como un intento de alonxarafastar os xérmanicos do [[Mediterráneo]], derradeiro reduto a unidade romana. A cambio disto e, como base do seu asentamento, concediaselleconcedíaselle aos barbarosbárbaros o territorio das restante provincias deda [[Hispania]].
 
Por mutuo acordo procederon estes ao reparto, mediante sorteo, de tres lotes equivalentes entre tres grupos de poboación numericamente equilibrados. OsAos alanos[[alano]]s correspondeu a [[Cartaxinense]] e a [[Lusitania]], a rexión, a mais ampla, pero tamén a mais probepobre. Os vandalosvándalos silingos asentaronseasentáronse na [[Bética]], territorio mais reducido pero maismáis rico. Por fin, ao conxunto formado por vandalos asdingos e suevos foilles adxudicada a provincia deda [[Gallaecia]].
 
Suevos e vándalos asdingos repartironse a provincia, que tralatras reorgaizacióna reorganización de [[Diocleciano]], comprendiacomprendía a actual [[Galiza]] até o [[río Douro|Douro]], e, cara o leste, boa parte da meseta nordenorte. A división faise seguindo os meridianos atualesactuais, correspondendocorrespondendolles osaos vandalosvándalos a meseta e terras chairaschás, mentrasmentres que os suevos ocuparon os limiteslímites do Mazizo Galaico ateaté o mar,pero non ocuparon toda a sua extensión, xa que eran un pobo cun numeronúmero moi limitado de individuos, e segúnsegundo as fontes, estabreceronseestabelecéronse na sua maior parte no Convento XuridicoXurídico Bracarense, estoisto é, centrandose en [[Braga]], as terras que abranguen entre o [[río Miño|Miño]] e o Douro cara o oceanoocéano.
13.785

edicións