Diferenzas entre revisións de «Vogal temática»

retiro enuso
(retiro enuso)
{{enuso}}
A '''vogal temática''' é un [[Constituíntes verbais|constituínte da flexión verbal]] que permite a clasificación dos verbos en [[Conxugación verbal|conxugacións]]. Está situada entre a [[raíz verbal]] e o [[Sufixo|sufixo modo-temporal]], se ben non tódalas formas do [[paradigma]] verbal teñen vogal temática, é o caso do [[presente de subxuntivo]].
 
*Díaz Regueiro, M. (1 992): ''Os verbos galegos'', Santiago: Xunta de Galicia.
*Femández Re¡, F. (1978/1979): ''O verbo. Contribución á dialectoloxía galega''. 2 vol. Tese de Doutoramento. Univ. de Santiago.
*Femández Re¡, F. (1991 [1986]): "Conservadurismo e innovación no sistema de desinencias verbais do galego: o perfecto", in D. Kremer (ed.): ''Actes du XVIII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes'' (Université de Trier, 1986). Vol. 3. Tübingen: Max Niemeyer, 1991, pp. 632-644.
*Femández Rei, F.: "Vocal temática e conxugación verbal. A expresión da clase mórfica en español, catalán e galego moderno", in Homenaxe ó profesora Pilar Vázquez Cuesta Santiago: Universidade. 1991.
*Instituto da Lingua Galega (1990): ''Atlas Lingüístico Galego''. Vol. 1: Morfoloxía verbal. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.
*Instituto da Lingua Galega / Real Academia Galega (1982): ''Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego''. Santiago: ILG / RAG, 1995.
*Nicolás, R. (1993): ''Diccionario dos verbos galegos''. Pontevedra: 0O Cumio.
*Piel, J. M. (1944): "A flexao verbal em portugês", separata de'' Biblos 20''.
*Pontes, E. (1973): ''Estrutura do verbo no português coloquial''. Petrépolis: Vozes.
40.228

edicións