Diferenzas entre revisións de «Vogal temática»

==Bibliografía==
*Álvarez, R., Monteagudo, H., Regueira, X. L. (1986): ''Gramática Galega'', Vigo. Galaxia, 1995
*Câmara Jr., J. Mattoso (1970): ''Problemas de linguística descritiva''. Petrópolis: Vozes, 197031970
*Câmara Jr., J. Mattoso (1982): ''Estrutura da língua portuguesa''. Petrópolis: Vozes, 1982111982
*Díaz Regueiro, M. (1 992): ''Os verbos galegos'', Santiago: Xunta de Galicia.
*Femández Re¡, F. (1978/1979): ''O verbo. Contribución á dialectoloxía galega''. 2 vol. Tese de Doutoramento. Univ. de Santiago.
*Femández Rei, F.: "Vocal temática e conxugación verbal. A expresión da clase mórfica en español, catalán e galego moderno", in Homenaxe ó profesora Pilar Vázquez Cuesta Santiago: Universidade.
*Instituto da Lingua Galega (1990): ''Atlas Lingüístico Galego''. Vol. 1: Morfoloxía verbal. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.
*Instituto da Lingua Galega / Real Academia Galega (1995 [1982]): ''Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego''. Santiago: ILG / RAG, 1995121995.
*Nicolás, R. (1993): ''Diccionario dos verbos galegos''. Pontevedra: 0 Cumio.
*Piel, J. M. (1944): "A flexao verbal em portugês", separata de'' Biblos 20''.
*Pontes, E. (1 97321973): ''Estrutura do verbo no português coloquial''. Petrépolis: Vozes.
*Santamarina, A (1974): ''El verbo gallego''. Anexo 4 de Verba. Santiago.
[[Categoría:Morfosintaxe]]
40.228

edicións