Mormonismo: Diferenzas entre revisións

sen resumo de edición
Sen resumo de edición
Sen resumo de edición
Neste aspecto a Primeira Presidencia da Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días pronunciouse, buscando que o público en xeral non relacione a Igrexa maioritaria con outros grupos que practican a poligamia pois aínda que comparten certa cronoloxía histórica, as súas tradicións, liderado e núcleo fundamental de crenzas non son a mesma.
 
== Historia ==
Segundo [[Joseph Smith|Joseph Smith Jr.]], a fundación deste movemento relixioso foi precedida pola confusión que varias igrexas ocasionaban neste mozo, que lle levou a recorrer á Biblia en busca dunha mellor resposta. Varias denominacións interpretaban o mesmo pasaxe de escrituras dunha forma tan diferente ás demais, que só causaban aínda máis confusión. Varias visións e visitas de seres celestiais (entre eles, [[Deus]] pai e o seu fillo Xesucristo) sucederon máis adiante, nas cales afirmou recibir instrucións para restaurar a verdadeira Igrexa de Xesucristo. Esta Igrexa, de acordo coa súa doutrina, desaparecera séculos atrás no medio dunha Grande [[Apostasía]]. A primeira visión ocorrería cando, sendo un mozo de catorce anos, decidiu preguntarlle a Deus cal era a igrexa verdadeira. Na súa autobiografía, Joseph Smith describe a visita de dous seres divinos coas seguintes palabras:
 
O libro publicouse por primeira vez como o Libro de Mormón en 1830 en inglés e cara a 1886 en español.
 
=== Persecución en Nova York ===
O 6 de abril de 1830 en Fayette, condado de Seneca (Nova York), Smith e os seus seguidores organizaron unha Igrexa de acordo coas leis dese estado cun total de seis membros. Joseph Smith Jr. e os seus seguidores atoparon moita oposición tanto oficial como de particulares que comezaron a estigmatizarlos non tanto polas súas crenzas, senón polas súas prácticas. En efecto, Smith practicou a poligamia varios anos antes de promulgar, en xullo de 1843, unha revelación que a aprobaba, feito que permitiu aos primeiros líderes mormóns, como Brigham Young e outros, practicala publicamente no medio dos seus cada vez máis numerosos seguidores, o cal avivou a persecución.
 
Wilford Woodruff, declarou en 1890 a fin oficial da poligamia nun documento chamado o Manifesto (Ver Doutrina e Convenios, Declaración Oficial Número 1).
 
=== Masacre de Mountain Meadows ===
En 1857, a igrexa mormoa estaba asegurando o seu poder en [[Utah]] cando unha caravana dun centenar e medio de colonos buscando terra atravesaba o estado con destino a [[California]] (era dirixida polo señor Fincher e por iso é polo que se lle coñecía como a "caravana Fincher"). A caravana foi rodeada e atacada por un grupo de homes armados.
 
 
== Doutrinas principais do mormonismo ==
 
As crenzas dos seguidores desta fe están baseadas na Biblia e no Libro de Mormón conxuntamente, texto que polo demais consideran parte integral e canónica da mesma Biblia (co mesmo sentido que os [[Deuterocanónicos]]).
 
 
== A familia ==
 
Segundo os seus seguidores, o núcleo do mormonismo é a [[Familia (socioloxía)|familia]] e o seu fortalecemento espiritoal, e todos os seus ensinos converxen en tal punto[12]. Afirman ter a mesma organización que orixinalmente tiña a Igrexa fundada por Cristo e posuír por iso unha serie de sub-organizacións internas de axuda e apoio social.
 
:"Esta Igrexa non ten absolutamente nada que ver coa xente que practica a poligamia; eles non son membros desta Igrexa... Se a algún dos nosos membros lle sorprende practicando o matrimonio plural, é excomungado, que é a pena máis seria que a Igrexa pode impor. Os que tal fan non só contraveñen directamente a lei civil, senón que quebrantan a lei desta Igrexa"
 
== O Libro do MormónEscrituras ==
=== O Libro do Mormón ===
 
{{Artigo principal|Libro de Mormón}}
 
É o volume de escritura sacra fundamental do mormonismo, de aí o seu alcume, e considérano contemporáneo coa Biblia e semellante a ela na súa misión de verificar a existencia de Xesucristo e o seu rol divino. É unha historia da comunicación de Deus con antigos habitantes das [[América]]s. Comeza 600 anos antes de Cristo, cando Divos mandou a un profeta chamado Lehi a saír de Xerusalén coa súa familia para ser conducidos, de xeito milagroso, a unha nova terra prometida: América. Logo de Lehi, o Libro de Mormón relata o chamado doutros profetas: Nefi, Mosíah e Helamán, entre outros. Mormón foi un deses profetas e foi quen compendiou os escritos de todos os profetas que lle precederon nun libro, o cal sería o Libro de Mormón, un complemento á [[Biblia]].
 
=== Doutrina e Convenios ===
 
{{Artigo principal|Doutrina e Convenios}}
A pesar de que varios grupos relixiosos partiron da Igrexa orixinalmente establecida por Joseph Smith, todos manteñen adherencia ás revelacións modernas dos líderes sucesores de Smith, as cales escribíronse nun ou varios volumes de libros considerados sacros e transmitidos ás congregacións da súa fe. O nome dos libros varía, de acordo á igrexa en cuestión, partindo todos da Doutrina e Convenios: Doutrina e Pactos, A Palabra do Señor etc; mentres que outras denominacións seguen algunhas, mais non todos os ensinos de Joseph Smith.
# Na Igrexa os homes e a mulleres son iguais; ningún é maior que o outro, posto que tanto o matrimonio como a familia son sociedades aprobadas por Deus, non só aténdose ao estritamente relixioso, senón tamén ao legal.
 
== Críticas ==
=== Críticas desde os círculos cristiáns maioritarios ===
Moitos cristiáns, tanto católicos como protestantes, acusan ao mormonismo (en especial á Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días) de non ser unha denominación cristiá.
 
# O concepto da trindade como tres personaxes distintos, distinguibles e separados pero unidos nun só propósito.
 
=== Críticas desde os círculos Non Relixiosos ===
# Os escépticos aplican ao mormonismo o mesmo principio de esixencia de evidencias que piden a todos os grupos que afirman cousas sobrenaturais: "Afirmacións extraordinarias requiren evidencias extraordinarias" (Frase do filósofo escocés [[David Hume]]). É por isto que os escépticos dubidan do don de profecía de Joseph Smith e dos relatos de pobos semitas (chamados lamanitas e nefitas) en América en tempos antes da conquista europea, entre outras crenzas. Os escépticos sinalan que non hai ningunha evidencia arqueolóxica que sustente os relatos do Libro de Mormón.
# Varios grupos de Non Relixiosos e de activistas dos movementos de gais e lesbianas critican á Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días de favorecer a [[homofobia]] polo seu activismo en contra das unións de homosexuais nos Estados Unidos.
590

edicións