Diferenzas entre revisións de «S Ori 70»

Etiqueta: edición de código 2017
Etiqueta: edición de código 2017
O [[cúmulo aberto]] Sigma Orionis foi o foco das observacións do equipo de Osorio debido á idade do cúmulo (aproximadamente de 3 a 8 millóns de anos). O cúmulo tamén ten [[Extinción (astronomía)|extinción]] baixa, a súa distancia é conveniente, e obsérvase que é rico e denso. Usando o [[Telescopio William Herschel]] de 4,2 metros para unha mini-procura profunda cun radio de 55 [[Minuto de arco |minutos de arco ó cadrado]] e cunha sensibilidade de 21 magnitudes nas [[Astronomía infravermella|bandas J e H]],<ref name=martin> {{cita arXiv | eprint=astro-ph/0410678 | título= S Ori 70: Still a strong cluster planet candidate | ano = 2004 | autor= Martín, Eduardo L.}}</ref> permitiu ó equipo atopar S Ori 70. Os datos brutos recollidos reducíronse a [[IRAF|IRAF (un acrónimo en inglés para redución e análise de imaxes)]], unha técnica estándar empregada con imaxes de infravermellos próximos; despois de subtrae-lo fondo do ceo e a corrente escura, o espectro do obxecto extraído foi revelado. Éra o membro máis tenue e frío atopado no cúmulo e recibiu o nome de S Ori 70.
 
===ArgumentArgumento ofdo theestudo initial studyinicial===
Adam J. Burgasser<ref name=burgasser>{{Citecita journalpublcicaión periódica |bibcode=2004ApJ...604..827B |title título=S Orionis 70: Just a Foreground Field Brown Dwarf? |journal revista=The Astrophysical Journal |volume=604 |issue número=2 |pages páxinas=827 |last1 autor=Burgasser, |first1=Adam J.; |last2=Kirkpatrick, |first2=J. Davy; |last3=McGovern, |first3=Mark R.; |last4=McLean, |first4=Ian S.; |last5=Prato, |first5=L.; |last6=Reid, |first6=I. Neill |year ano=2004 |doi=10.1086/382129 }}</ref><ref>{{Citecita web| titletítulo= T dwarfs | url= http://web.mit.edu/ajb/www/tdwarf/ | workobra=MIT.edu | accessdatedataacceso=201008-02-082010}}</ref> examinedexaminou theas claimsafirmacións ofdo Osorio'sdescubrimento Tda anana marrón tipo-typeT brownde dwarfOsorio discoverye anda itssúa spectroscopicallymasa verifiedbaixa low-massverificada espectroscópicamente. AFíxose comparisonunha ofcomparación thedo Jespectro bandde spectrumbanda betweenJ entre S Ori 70 ande otheroutros fieldobxectos objectspróximos. wasO done.espectro Theda banda J bandrevelou spectrumunha revealedmorfoloxía aespectral distinctdistintiva triangular-shapedde spectralforma morphologytriangular whichque wasforá previouslypreviamente explainedexplicada bypor Osorio ande Martin wasdebido dueá tobaixa thegravidade surface's lowda gravitysuperficie. InPara orderver tose seese ifproduciran similardiscrepancias discrepanciessemellantes occurredno incomportamento theda anana T, dwarf'so behavior,equipo de Burgasser's teamcomparou comparedos datadatos fromdas theafirmacións claims ofde Osorio to that ofcos standardmodelos COND modelsestándar. IdenticalEscalas wavelengthde scaleslonxitude interpolatedde throughonda bothidénticas empiricalinterpoladas anda modeltravés spectrade wereespectros Gaussianempíricos smoothede modelos foron suavizadas por procesos de '''Gauss'''; thisisto showedmostrou thatque best-fitos spectralmodelos modelsespectrais canmáis yieldaxustados skewedpoden gravitiesproducir forgravidades late-typedistorsionadas fieldpara ananas T dwarfsde whichtipo resultedtardío, ino thecal underestimationdo ofcoma ageresultadou andna masssubestimación da idade e da masa. Burgasser concludedconcluíu thatque S Ori 70 isnon noté aun membermembro ofdo thecúmulo Sigma Ori clustersenón butque isé ratherunha aanana foregroundmarrón fielden brownprimeiro dwarfplano. FurtherUn studyestudo ofmáis theprofundo objectdo suggestobxecto thatsuxire theque lowa gravitybaixa wasgravidade notnon fromprovén theda fieldanana Tde dwarftipo butT, rathersenón adunha nearbyestrela backgroundde starfondo próxima.<ref name=burgasser/> AsAta ofo ano 2009 nonon existían datos directcientíficos scientificdirectos dataque haverexeitasen dispelledou norconfirmasen confirmedningunha eitherdas conclusionconclusións.
 
ItPodería couldser beo theprimeiro firstplaneta "freeorfo floating" non-stellar planet discovereddescuberto<ref name=silverstar/> with acunha massmasa ofde 3&nbsp;M<sub>Jx</sub>, butpero needsnecesitase confirmationconfirmación.
 
==Notas==
8.409

edicións