Avogado, avogada: Diferenzas entre revisións

Etiquetas: Revertida edición desde un dispositivo móbil Edición feita a través do sitio móbil
Etiquetas: Revertida edición desde un dispositivo móbil Edición feita a través do sitio móbil
 
== Exercicio profesional ==
Persoa que exerce o dereito, sendo un colaborador activo e indispensable da Administración de XustizaJustiza.
 
O advogado é un dos cooperadores ou axentesagentes que interveñen no proceso da administración de [[xustizajustiza]] defendendo os intereses das parte en litixiolitigio. Ao ser o avogado un profesional especificamente preparado e especializado en cuestións xurídicasjurídicas, é a única persoa que pode ofrecer un enfoque adecuado do problema que ten o cidadán dende o punto de vista procesual.
 
Débese salientar que ademais da súa intervención en xuízojuízo, unha función básica e principal do avogado é a preventiva. Con asesoramento, unha correcta redacción dos contratos e documentos etc, evítanse conflitos, de forma que o avogado, máis ca para os preitos ou xuízosjuízos, serve para non chegar a eles. Tanto é así que na maioría dos procedementos xudiciaisjudiciais é obrigatorio comparecer perante os tribunais e asistido ou defendido por un avogado.
 
A actuación profesional do avogado baséase nos principios de [[liberdade]] e [[independencia]]. O principio de [[boa fe]] preside as relacións entre o cliente e o avogado, que está suxeitosujeito ao segredo profesional.
 
Por medio dos colexioscolegios de avogados ou organismos pertinentes, dependendo do país, existen servizos de asistencia xurídicajurídica gratuíta (Servizo de orientación xurídicajurídica, quenda de oficio e asistencia a detidos) para os cidadáns que carecen de medios económicos para pagar os honorarios dun avogado.
 
Diversos colectivos profesionais prestan servizos próximos aos dos avogados, especializados no asesoramento ou na xestióngestión de cuestións ou en materias moi concretas. O único profesional habilitado para o trámite completo dunha cuestión xudicialjudicial é o avogado.
 
Dentro da profesión de avogados, as especialidades máis habituais adoitan ser: [[dereito civil]], [[dereito de familia|de familia]], [[dereito penal|penal]], [[dereito mercantil|mercantil]], [[dereito laboral|laboral]], [[dereito administrativo|administrativo]], [[dereito tributario|tributario]], [[dereito constitucional|constitucional]], [[dereito ambiental|ambiental]] e [[dereito internacional privado|internacional privado]].
Usuario anónimo