Diferenzas entre revisións de «ADN recombinante»

| url = https://zenodo.org/record/1233343
}}</ref>
-->
 
== Historia ==
 
== Polémica ==
 
ScientistsOs associatedcientíficos withasociados theco initialdesenvolvemento developmentinicial ofdos recombinantmétodos DNAdo methodsADN recognizedrecombinante thatrecoñeceron theque potentialexistía existeda forposibilidade organismsde containingque recombinantos DNAorganismos toque havecontiñan undesirableADN orrecombinante dangerousadquirisen propertiespropiedades indesexadas. At theEn 1975 na [[Conferencia de Asilomar Conferencesobre onADn Recombinant DNArecombinante]], thesediscutíronse concernsestas werecuestións discussede andiniciouse aunha voluntarymoratoria moratoriumvoluntaria onnas recombinantinvestigacións DNAsobre researchADN wasrecombinante initiatedpara foraqueles experimentsexperimentos thatque wereeran consideredconsiderados particularlyespecialmente riskyperigosos. ThisEsta moratoriummoratoria wasfoi widelyamplamente observedobsevada untilata theque Nationalo Institutes[[Institutos ofNacionais Healthda Saúde]] (USAEUA) developeddesenvolveron ande issuedsacaron formalunha guidelinesserie forde rDNAdirectrices work.formais Today,para recombinanttraballar DNAco moleculesADN andrecombinante. recombinantHoxe, proteinsas aremoléculas usuallyde notADN regardedrecombinante e as dangerous.proetínas However,recombinantes concernsxeralmente remainnon aboutse someconsideran organisms that express recombinantperigosas. DNAPorén, particularlysegue whenhabendo theycerta leavepreocupación thesobre laboratoryos andorganismos areque introducedexpresan intoADN therecombinante, environmentespecialmente orcando foodson chain.sacados Thesedo concernslaboratorio aree discussedintroducidos inno themedio articlesambiente onou [[geneticallyna modifiedcadea organism]]s and [[genetically modified food controversies]]alimentaria. FurthermoreAdemais, therepreocupan areos concernssubprodutos aboutda theprodución by-products in biopharmaceutical productionbiofarmacéutica, wherenos recombinantque DNAo resultADN inrecombinante specificorixina proteinproteínas productsespecíficas. TheO majorprincipal by-productsubproduto, termeddenominado [[hostproteína cellda proteincélula hóspede]], comesprocde fromdun thesistema hostde expressionexpresión systemdo andhóspede posese asupón threatunha ameaza para a tosaúde thedo patient'spaciente healthe ando themedio overallambiente environmentglobal.<ref>{{Cite journal|last1=Wang|first1=Xing|last2=Hunter|first2=Alan K.|last3=Mozier|first3=Ned M.|date=2009-06-15|title=Host cell proteins in biologics development: Identification, quantitation and risk assessment|journal=Biotechnology and Bioengineering|language=en|volume=103|issue=3|pages=446–458|doi=10.1002/bit.22304|pmid=19388135|issn=0006-3592}}</ref><ref>{{Cite journal|last1=Bracewell|first1=Daniel G.|last2=Francis|first2=Richard|last3=Smales|first3=C. Mark|date=2015-07-14|title=The future of host cell protein (HCP) identification during process development and manufacturing linked to a risk-based management for their control|journal=Biotechnology and Bioengineering|language=en|volume=112|issue=9|pages=1727–1737|doi=10.1002/bit.25628|issn=0006-3592|pmc=4973824|pmid=25998019}}</ref>
-->
 
== Notas ==
190.202

edicións