Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos»

m
Bot: Reemplace la etiqueta obsoleta <source> y el parámetro "enclose" [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]; cambios estética
m (Bot: Reemplace la etiqueta obsoleta <source> y el parámetro "enclose" [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]; cambios estética)
Por favor, engade ou mellora estas expresións regulares!
 
== Descrición ==
Estas expresións regulares atopan e amañan erros tipográficos e gramaticais comúns. A principal vantaxe de RegExTypoFix respecto outros motores de corrección ortográfica é a súa exactitude e a devolución de só unha substitución posible. Debido á gran variabilidade de texto, RegExTypoFix non é exacto abondo para executarse sen unha persoa revisando cada corrección proposta.
 
A sintaxe das expresión está descrita [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc(VS.71).aspx en profundidade no sitio web do MSDN], pero para os propósitos desta páxina o resumo de [http://www.wellho.net/regex/dotnet.html Well House] é máis sinxelo de usar.
 
== Traballo pendente ==
* -mente -> Os adverbios en ''-mente'' non levan til.
* ''ir + infinitivo'' incoativo (non leva a preposición ''a''). ''Ía cantar'' =ía comezar a cantar, ''ía '''a''' cantar'' pola rúa= ía cantando pola rúa.
* ''volver + infinitivo'' (non leva a preposición ''a'').
* A terminación verbal -iu non se acentúa (agás en tritongos como en ''saíu''): '''''Ex: '''partiu, pediu...''
* Os verbos rematados en ''-uír'' sempre levan til no seu infinitivo: ex. '''construír'''.
* ter + participio: en galego, esta perífrase só é correcta cando se refire a un feito reiterativo, repetido: ''teño feitas mil correccións na Galipedia'', non con valor perfectivo equivalente ó castelán ''haber + participio'' (*''Téñense censado 2.141 exiliados galegos'').
 
== Uso ==
Todos os que usen RegExTypoFix deben facelo de forma responsable. ''Revisa cada edición antes de gardala. Se tes unha dúbida, SALTA A MODIFICACIÓN'''. Esta lista de erros é usada polo editor no navegador e por varias ferramentas de Wikipedia.
 
=== AutoWikiBrowser (AWB) ===
[[WP:AWB|AWB]] evita intencionadamente amañar erros en certas área do código wiki. Os amaños de erros evítanse dentro de: nomes de imaxe, nomes de modelo, e parámetros, ligazóns a artigos wiki, texto en citas e cursivas, e calquera texto que segue a dous puntos ou asterisco. Se unha regra dun erro coincide cunha ligazón interna, esa regra ignórase no resto da páxina.
 
Cando se usa AWB, podes refrescar a lista de erros seleccionando "Ficheiro → Refrescar estado/erros" (CTRL-R). Isto é útil cando estás modificando a lista de erros na Wikipedia mentres usas AWB para probar/procesar a modificación (pero as probas básicas deben facerse primeiro fóra de liña-por exemplo usando o Probador de Expresións Regulares de AWB ou "Buscar e substituír").
 
=== JavaScript Wiki Browser ===
O [[Usuario:Elisardojm/JavaScript Wiki Browser|JavaScript Wiki Browser]] usa as mesmas regras para ignorar os erros que a versión descargable de AWB. As regras de erros non se aplican a nomes de imaxe, nomes de modelo e parámetros, citas, e calquera texto que segue a dous puntos ou asterisco, así como saltar calquera regra que coincida cunha ligazón interna nesa páxina. Xa que JavaScript non permite ''lookbehinds'', calquera substitución que conteña ''lookbehinds'' (<code>?<=</code> e <code>?<!</code>) será ignorada.
 
Para refrescar a lista de erros, simplemente preme a icona [[FileFicheiro:Gnome-view-refresh.svg|20px]] que está ó lado da caixa para activar ''Arranxos de Erros de RegEx''.
 
=== WPCleaner ===
[[Wikipedia:WPCleaner/Spelling and typography|WPCleaner]] tamén evita de forma intencionada amañar erros en certas áreas do texto wiki. As regras que comezan con <code>\{\{</code> só se aplican no comezo dos modelos, as reglas comezando con <code>\[\[</code> só se aplican no comezo de ligazóns internas. Para outras regras, a corrección de erros evítase dentro de:
 
* comentarios,
* ligazóns internas, excepto no texto de descrición cando a liazón está na forma <code><nowiki>[[ligazón|descrición]]</nowiki></code>,
* imaxes, excepto nas descricións de texto ou a descrición de texto alternativa,
* modelos,
* categorías,
* ligazóns interwiki, excepto polo texto de descrición cando a ligazón está na forma <code><nowiki>[[xx:ligazón|descrición]]</nowiki></code>,
* ligazóns de lingua,
* ligazóns externas, excepto polo texto de descrición cando a ligazón está na forma <code><nowiki>[http://xxxx/ descrición]</nowiki></code>,
* ordenación por defecto,
* etiquetas,
* entre etiquetas {{tag|gallery}}, {{tag|math}}, {{tag|code}} ou {{tag|timeline}},
* se o texto está rodeado por puntos, eles mesmos rodeados por letras ou díxitos.
Cando se usa WPCleaner, podes refrescar a lista de erros premendo no botón [[FileFicheiro:Gnome-view-refresh.svg|22px]] na [[Wikipedia:WPCleaner/Main window|pantalla principal]].
 
=== wikEd ===
No trebello da Wikipedia [[UserUsuario:Cacycle/wikEd|wikEd]], as regras aplícanse en todos lados.
 
== Engadir/cambiar erro ==
A sintaxe para cada regra é a seguinte (de acordo ó código fonte de [http://autowikibrowser.svn.sourceforge.net/viewvc/autowikibrowser/AWB/WikiFunctions/Parse/RegExTypoFix.cs?view=markup#l20 AWB] e [[:en:User:Cacycle/wikEd.js|WikEd]]):
 
<syntaxhighlight lang="xml" enclose="pre">
<Typo word="Nome opcional para esta regra" find="Código de expresión regular para detectar o erro" replace="Substitución para o erro"/>
</syntaxhighlight>
O parámetro "word" é opcional e calquera espazo adicional entre os parámetros é ignorado.
 
=== Antes de editar esta páxina ===
* Ten en conta que todas as regras diferencian entre maiúsculas e minúsculas. Isto afecta a como se escriben e proban.
* Proba os teus cambios previamente usando a [[Axuda:Procurar|busca normal de Wikipedia]] ou unha Busca de Google con AWB coa configuración "Atopar e substituír". Isto pode revelar se a túa regra dana texto correcto nalgún caso, ou se fai cambios incorrectos nalgún caso. Nestes casos non engadas a regra aquí, úsaa coa túa configuración persoal ou coméntaa na páxina de conversa.
* Se non sabes como facer un cambio, coméntao '''[[WikipediaConversa talkWikipedia:AutoWikiBrowser/Typos|aquí]]''', onde outros usuarios poderán axudarche.
* Ten en conta que cada adición/posibilidade dunha palabra usa máis CPU e enlentece o escaneo.
* Tamén tes que saber que só se amañan as palabras fóra das marcas wiki, polo tanto, unha regra para amañar, por exemplo, un modelo wiki, non funcionará en AWB.
 
=== Escribindo regras de corrección ===
* Intenta ter unha regra simple para cada palabra raíz, prefixo e sufixo.
* Evita engadir regras que detecten erros fóra do seu ámbito, por exemplo, unha regra que amaña ''housa'' a ''house'' non debe detectar ''thousand''. Engade límites ás palabras (<code>\b</code>) ó comezo e final da súa expresión regular a menos que esteas amañando erros en partes de palabras ou palabras múltiples.
* Non esperes que as regras se apliquen na orde na que aparecen.
* Escribe regras rápidas:
** Os comezos son custosos, polo que se específico na correspondencia dos primeiros caracteres para eliminar posibilidades rápidamente.
** Se é posible non uses os cuantificadores <code>*</code> e <code>+</code> máis que cun carácter. Evítao totalmente se é posible, xa que provocan un esforzo extra na CPU e poden facer substitucións que non se esperan.
* Cada regra debe ser completamente independente.
* Actualiza o nome da regra se cambias algo que lle afecta.
 
=== Probando regras de corrección de erros ===
* Co probador de Expresións Regulares de AWB, o "Atopar e substituír" de AWB, ou algo semellante antes de engadila aquí. Se usas o "Atopar e substituír" de AWB asegúra de que tes marcado "Diferenciar maiúsculas e minúsculas" para cada regra probada.
 
=== Por facer ===
* Identifica e mellora regras para evitar falsos positivos
* Elimina duplicados
* Expande regras para aceptar máis sufixos e prefixos
* Elimina palabras raras. Pero ten en conta que aínda que unha regra non atope erros hoxe, é posible que outro usuario usara esa regra onte para amañar moitos artigos.
* Mantén as listas ordenadas alfabeticamente pola palabra raíz.
* Ignora palabras rodeadas por "." como en www.academia.gal engadindo o seguinte ó final dunha regra: <code>(?![^\s\.]*\.\w)(?<!\.[^\s\.]{0,999})</code>
 
== Lista de erros ==
=== A ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="a grandes trazos" find="\b([Aa]) grandes rasgos\b" replace="$1 grandes trazos" />
<Typo word="á parte" find="\bAparte\b" replace="Á parte" />
<Typo word="azucre" find="\bZucre\b" replace="Azucre" />
<Typo word="azucre" find="\bzucre\b" replace="azucre" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== B ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="bacallau" find="\b([Bb])acallao\b" replace="$1acallau" />
<Typo word="badalada" find="\bCampanada\b" replace="Badalada" />
<Typo word="burato, buraco, furado" find="\baguxeiro\b" replace="burato, buraco, furado" />
<Typo word="busca" find="\b([Bb])úsqueda\b" replace="$1usca" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== C ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="cabaza" find="\b([Cc])alabaza\b" replace="$1abaza" />
<Typo word="cabazo" find="\b([Cc])alabacín\b" replace="$1abazo" />
<Typo word="curto" find="\b([Cc])orto\b" replace="$1urto" />
<Typo word="cuxa/o/as/os" find="\b([Cc])uia/o/as/os\b" replace="$1uxa/o/as/os" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== D ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="daniño" find="\b([Dd])añino\b" replace="$1aniño" />
<Typo word="dar prioridade" find="\bPriorizar\b" replace="Dar prioridade" />
<Typo word="dun" find="\b([Dd])um\b" replace="$1un" />
<Typo word="dun" find="\b([Dd])uma\b" replace="$1unha" /> <!-- (pero ollo: existe Duma, parlamento ruso) -->
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== E ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="elección" find="\b([Ee])lei(ción|to)\b" replace="$1lec$2" />
<Typo word="eléctrodo" find="\b([Ee])lectrodo\b" replace="$1léctrodo" />
<Typo word="excomuñón" find="\b([Ee])xcomunión\b" replace="$1xcomuñón" />
<Typo word="expirar" find="\b([Ee])spira(ción|r)\b" replace="$1xpira$2" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== F ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="facsímile" find="\b([Ff])acsímil\b" replace="$1acsímile" />
<Typo word="fada" find="\bHada\b" replace="Fada" />
<Typo word="fungo" find="\bHongo\b" replace="Fungo" />
<Typo word="fungo" find="\bhongo\b" replace="fungo" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== G ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="gaiola" find="\bXaula\b" replace="Gaiola" />
<Typo word="gaiola" find="\bxaula\b" replace="gaiola" />
<Typo word="grella" find="\bParrilla\b" replace="Grella" />
<Typo word="grella" find="\bparrilla\b" replace="grella" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== H ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="habanera" find="\b([Hh])abaneira\b" replace="$1abanera" />
<Typo word="habelencia" find="\bAbelencia\b" replace="Habelencia" />
<Typo word="hioide" find="\b([Hh])ioides\b" replace="$1ioide" />
<Typo word="humano" find="\b([Hh])umán\b" replace="$1umano" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== I ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="icona" find="\b([Ii])cono\b" replace="$1cona" />
<Typo word="implicar" find="\bConlevar\b" replace="Implicar" /> <!-- '''supoñer''', '''significar''' -->
<Typo word="isto" find="\bEsto\b" replace="Isto" />
<Typo word="isto" find="\besto\b" replace="isto" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== K ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="kharxa" find="\bJarcha\b" replace="Kharxa" />
<Typo word="kharxa" find="\bjarcha\b" replace="kharxa" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== L ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="labirinto" find="\b([Ll])aberinto\b" replace="$1abirinto" />
<Typo word="ladrillo" find="\bTixolo\b" replace="Ladrillo" />
<Typo word="lura" find="\bCalamar\b" replace="Lura" />
<Typo word="lura" find="\bcalamar\b" replace="lura" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== M ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="macela" find="\b([Mm])anzanilla\b" replace="$1acela" />
<Typo word="maioría" find="\b([Mm])aioria\b" replace="$1aioría" />
<Typo word="monólito" find="\b([Mm])onolito\b" replace="$1onólito" />
<Typo word="Moscova" find="\bMoscú\b" replace="Moscova" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== N ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="Nadal" find="\bNavidade\b" replace="Nadal" />
<Typo word="nadar ao somorgullo" find="\bBucear\b" replace="Nadar ao somorgullo" />
<Typo word="nunha" find="\b([Nn])uma(s?)\b" replace="$1unha$2" />
<Typo word="nutriente" find="\b([Nn])utrinte\b" replace="$1utriente" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== O ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="o labor" find="\bLabor, a\b" replace="O labor" /> <!-- (''labor feit'''o''' non corre présa'') -->
<Typo word="o labor" find="\blabor, a\b" replace="o labor" /> <!-- (''labor feit'''o''' non corre présa'') -->
<Typo word="outeiro" find="\bcolina\b" replace="outeiro" />
<Typo word="outorgar" find="\b([Oo])torgar\b" replace="$1utorgar" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== P ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="padiola, angarellas, cama" find="\bCamilla\b" replace="Padiola, angarellas, cama" />
<Typo word="padiola, angarellas, cama" find="\bcamilla\b" replace="padiola, angarellas, cama" />
<Typo word="psicanálise" find="\b([Pp])sicoanálise\b" replace="$1sicanálise" />
<Typo word="punto" find="\b([Pp])onto\b" replace="$1unto" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== Q ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="quen" find="\b([Qq])uenes\b" replace="$1uen" />
<Typo word="quenda, vez, rolda, orde, serie" find="\bTurno\b" replace="Quenda, vez, rolda, orde, serie" />
<Typo word="quilómetro" find="\bKilómetro\b" replace="Quilómetro" />
<Typo word="quilómetro" find="\bkilómetro\b" replace="quilómetro" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== R ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="rabaño" find="\b([Rr])ebaño\b" replace="$1abaño" />
<Typo word="raposo" find="\bZorro\b" replace="Raposo" />
<Typo word="ruína" find="\b([Rr])uina\b" replace="$1uína" />
<Typo word="ruminante" find="\b([Rr])umiante\b" replace="$1uminante" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== S ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="sabotar" find="\b([Ss])abotear\b" replace="$1abotar" />
<Typo word="saia" find="\b([Ff])alda\b" replace="$1aldra" /> <!-- ou '''Saia''' -->
<Typo word="sueste" find="\b([Ss])urleste\b" replace="$1ueste" />
<Typo word="surafricano" find="\b([Ss])udafricano\b" replace="$1urafricano" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== T ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="talvez" find="\b([Tt])al vez\b" replace="$1alvez" />
<Typo word="tamén" find="\b([Tt])ambém\b" replace="$1amén" />
<Typo word="tsar" find="\bzar\b" replace="tsar" />
<Typo word="tubo, cano" find="\b([Tt])ubería\b" replace="$1ubo, cano" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== U ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="ultimato" find="\b([Uu])ltimatum\b" replace="$1ltimato" />
<Typo word="úmero" find="\bHúmero\b" replace="Úmero" />
<Typo word="uniformar" find="\b([Uu])niformizar\b" replace="$1niformar" />
<Typo word="urbano" find="\b([Uu])rbán\b" replace="$1rbano" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== V ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="vaixela" find="\b([Vv])axilla (conxunto de [[prato]]s)\b" replace="$1aixela" />
<Typo word="varíola" find="\b([Vv])iruela\b" replace="$1aríola" />
<Typo word="voitre" find="\bAboitre\b" replace="Voitre" />
<Typo word="voitre" find="\baboitre\b" replace="voitre" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== X ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="xaneiro" find="\bXaneiro\b" replace="xaneiro" />
<Typo word="xarope" find="\b([Xx])arabe\b" replace="$1arope" />
<Typo word="xurdir" find="\bSurxir\b" replace="Xurdir" />
<Typo word="xurdir" find="\bsurxir\b" replace="xurdir" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
=== Z ===
<sourcesyntaxhighlight lang="xml">
<Typo word="zócolo" find="\b([Zz])ócalo\b" replace="$1ócolo" />
<Typo word="zócolo" find="\b([Zz])ocalo\b" replace="$1ócolo" />
<Typo word="zodíaco" find="\b([Zz])odiaco\b" replace="$1odíaco" />
</syntaxhighlight>
</source>
 
== Véxase tamén ==
{{Galizionario|Apéndice:Castelanismos usuais|Castelanismos}}
=== Outros artigos ===
* [[Axuda:Como mellorar a ortografía]]
* [[Wikipedia:Revisor ortográfico]]
* [[Wikipedia:Revisor ortográfico/Listaxe]]
* [[Wikipedia:Erros de ortografía e desviacións]]
* [[Normativa oficial do galego]]
 
=== Ligazóns externas ===
* [http://www.udc.es/snl/documentospdf/Libro_Calidade_Lingua.pdf Libro para mellorarmos o uso da lingua, con moitos exemplos, en pdf]
 
 
76.229

edicións