Diferenzas entre revisións de «Lei de Hess»

sen resumo de edición
(invertir > inverter)
 
 
A lei de Hess, en Química pode formularse como segue:
''Se unha reacción química pode expresarse como suma de outras, o incremento de entalpía da primeira é igual aá suma dos incrementos de entalpía destas últimas''.
 
Se ao sumar [[ecuación química|ecuacións químicas]] para obter a ecuación neta incluímos a enerxía para cada ecuación e sumámolaa sumamos tamén, o resultado daranos a enerxía para a ecuación neta.
 
Sexan as ecuacións a) e b) :
:b) Z + W → M + Y ; ΔH=30 kJ,
 
sumémolassumámolas e obteremosobtemos a ecuación c):
 
:c) X + W → M , na que ΔH= 50 kJ
 
A lei de Hess di que losos cambios de entalpía son aditivos. ΔH<sub>neta</sub> = ΣΔH<sub>reaccións</sub>.
 
Cando combinemos as ecuacións para ter a ecuación neta debemos ter en conta que:
* Se invertemos o sentido no que transcorre a reacción química, 0o signo de ΔH cambia tamén.
* Se multiplicamos os coeficientes dunha ecuación por un factor, debe multiplicarse ΔH polo mesmo factor.
 
Se dispoñemos de táboas termodinámicas cos valores das entalpías de formación das substancias que interveñen nunha reacción química nunhas determinadas condicións, por aplicación da lei de Hess podemos obter o valor do incremento de entalpía para esa reacción, nesas condicións:
Usuario anónimo