Diferenzas entre revisións de «Recurvirróstridos»

 
== Reprodución ==
 
<!--
Os recurvirróstridos reprodúcense en campo aberto preto da auga, a miúdo en colonias pouco densas. Defenden os seus territorios de nidificación vigorosamente con exhibicións agresivas, e espantan os intrusos e posibles predadores facendo moito ruído.<ref name=B&T/> Son [[monogamia|monógamos]], aínda que os lazos de parella non se manteñen dunha estación reprodutora a outra. Os seus ovos son de cores claras con marcas escuras, e pesan de 22 a 44&nbsp;g.<ref name=B&T/> Poñen tres ou catro en niños moi simples, e ambos os proxenitores compartes as tarefas de [[incubación das aves|incubación]], que se prolongan por 22 a 28 días.<ref name=B&T/> O ''Cladorhynchus leucocephalus'' pode reproducirse só unha vez cada poucos anos, xa que se reproduce en lagos temporais orixinados polas chuvias nos desertos de Australia, que non se forman todos os anos. Os polos teñen [[penuxe]] e son [[precocidade|precoces]], polo que abandonan o niño un día despois de eclosionar;<ref name=B&T/> empluman en de 28 a 35 días.<ref name=B&T/> En todas as especies menos o''Cladorhynchus leucocephalus'', os polos que deixan o niño son coidados polos pais durante varios meses e poden desprazarse a novas áreas e defender o territorio alí.<ref name=B&T/> Os ''Cladorhynchus leucocephalus'' desvíanse deste comportamento ao xuntar os seus polos en masivas "garderías" ou ''crèches'', que poden contar con varios centos de crías.
Stilts and avocets breed on open ground near water, often in loose [[bird colony|colonies]]. They defend nesting territories vigorously with aggressive displays, and mob intruders and possible predators with a great deal of noise.<ref name=B&T/> They are [[monogamy|monogamous]], although the pair bonds are not maintained from season to season. Their eggs are light-coloured with dark markings, weighing {{convert|22|to|44|g|oz|abbr=on}}.<ref name=B&T/> Three to four are laid in simple [[bird nest|nests]], and both parents share the [[avian incubation|incubation]] duties, which last 22 to 28 days.<ref name=B&T/> The banded stilt may breed only every few years, as it breeds on temporary lakes caused by rains in the deserts of Australia. The chicks are [[down feathers|downy]] and [[precocial]], leaving the nest within a day of hatching;<ref name=B&T/> they fledge in 28 to 35 days.<ref name=B&T/> In all species except the banded stilt, the chicks are cared for by the parents for several months, and they may move them to new areas and defend territories there.<ref name=B&T/> Banded stilts deviate from this by collecting their chicks in massive [[Crèche (zoology)|crèches]] numbering several hundred.
-->
 
== Taxonomía ==
191.507

edicións