Diferenzas entre revisións de «Secuenciación de escopeta»

 
Aínda que as secuencias completas de cóntigos de BACs non se coñecen, as súas orientacións relativas entre eles si se saben. Hai varios métodos para deducir esta orde e seleccionando os BACs que constitúen o camiño de baldosas. A estratexia xeral supón identificar as posicións de clons unha en relación doutra e despois seleccionando o menor número de clons necesarios para formar un armazón contiguo que cubra toda a área de interese. A orde dos clons dedúcese determinando o modo no cal se solapan.<ref name="genome map">Dear, P. H. ''Genome Mapping''. Encyclopedia of Life Sciences, 2005. {{doi|10.1038/npg.els.0005353}}.</ref> Os clons que se solapan poden ser identificados de varias maneiras. Unha pequena sonda etiquetada radioactivamente ou quimicamente que contén un [[sitio etiquetado por secuencia]] (STS ou ''sequence-tagged site'') poden hibridarse nunha micromatriz sobre o cal se imprimen os clons.<ref name="genome map" /> Deste modo, identifícanse todos os clons que conteñen un secuencia determinada no xenoma. O extremo dun destes clons pode despois ser secuenciado para render unha nova sonda e o proceso repetido nun método chamado [[chromosome walking]].
<!--
Alternatively, the BAC [[BAC library#Genomic libraries|library]] can be restriction-digested. Two clones that have several fragment sizes in common are inferred to overlap because they contain multiple similarly spaced restriction sites in common.<ref name="genome map" /> This method of genomic mapping is called restriction fingerprinting because it identifies a set of restriction sites contained in each clone. Once the overlap between the clones has been found and their order relative to the genome known, a scaffold of a minimal subset of these contigs that covers the entire genome is shotgun-sequenced.<ref name="textbook" />
 
Alternativamente, a [[biblioteca de BACs]] pode ser dixerido por [[encima de restrición|restrición]]. Dous clons que teñen varios tamaños de fragmentos en común infírese que se solapan porque conteñen múltiples sitios de restrición espallados regularmente en común.<ref name="genome map" /> Este método de mapado xenómico denomínase pegada dactilar de restrición porque identifica un conxunto de sitios de restrición contidos en cada clon. Unha vez que se atopou o solapamento entre os clons e se coñece a súa orde relativa no xenoma, secuénciase polo mátodo da escopeta un armazón dun subconxunto mínimo destes cóntigos que cobre todo o xenoma.<ref name="textbook" />
<!--
Because it involves first creating a low-resolution map of the genome, hierarchical shotgun sequencing is slower than whole-genome shotgun sequencing, but relies less heavily on computer algorithms than whole-genome shotgun sequencing. The process of extensive BAC library creation and tiling path selection, however, make hierarchical shotgun sequencing slow and labor-intensive. Now that the technology is available and the reliability of the data demonstrated,<ref name="venter" /> and the speed and cost efficiency of whole-genome shotgun sequencing has made it the primary method for genome sequencing.
-->
188.105

edicións