Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Libro de estilo»

m
* Palabras procedentes doutros idiomas que aínda non foron asimiladas: un existencialista ''avant la lettre''
* Palabras cando se fala da palabra en si: Dixo ''purguratorio'' en vez de ''purgatorio''
* Letras cando se fala da letra en si: O dígrafo ''nh'' provén do provenzal (tamén se pode usar <nh>, pero lémbrese que isto tamén pode denotar un marcador HTML e para evitalo debe usarse &lt;nowiki&gt;)
* En bioloxía, o xénero, subxénero, especie e subespecie<ref>Isto está indicado no Código de Nomenclatura Zoolóxica, Apéndice B6. Cita: "Os nomes científicos de taxons do grupo xénero ou especie deberían escribirse nun tipo de letra (fonte) diferente da usada no texto, ditos nomes imprímense xeralmente en cursiva, o cal non debería utilizarse para nomes de taxóns superiores..." (Orixinal: "The scientific names of genus- or species-group taxa should be printed in a type-face (font) different from that used in the text; such names are usually printed in italics, which should not be used for names of higher taxa."). [http://iczn.org/iczn/index.jsp International Commission on Zoological Nomenclature. INTERNATIONAL CODE OF ZOOLOGICAL NOMENCLATURE. Apendices]. Porén, no Código botánico adoptan na práctica o criterio de escribir todos os taxons con cursiva (ver por exemplo [http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php?page=art16 IAPT - Artigo 16])</ref> (agás en virus nos que, segundo as directrices do ICTV, as ordes, familias e subfamilias tamén se escriben en cursiva<ref>ICTV [http://www.ictvonline.org/virusorthography.asp Rules of ortography]. Cita: "In formal taxonomic usage, the accepted names of virus orders (e.g., ''Mononegavirales''), families (e.g., ''Picornaviridae''), subfamilies (e.g., ''Parvovirinae''), and genera (e.g., ''Hepacivirus'') are printed in italics and the first letters of the names are capitalized. Species names are printed in italics... Names of virus strains, on the other hand, are not italicized..." / "No uso taxonómico formal, os nomes aceptados de ordes de virus (por exemplo, ''Mononegavirales''), familias (por exemplo, ''Picornaviridae'', subfamilias (por exemplo, ''Parvovirinae'') e xéneros (por exemplo, ''Hepacivirus'') imprímense en cursiva e coa primeira letra dos nomes en maiúscula. Os nomes de especies imprímense en cursiva... Por outra parte, os nomes das cepas non se poñen en cursiva..."</ref>)
 
19.601

edicións