Diferenzas entre revisións de «Factor X»

O factor Xa é a forma activada do [[factor de coagulación]] X, coñecido polo epónimo de factor de Stuart-Prower. O factor X é un encima [[serina protease|serina endopeptidase]], que desempeña un papel clave en varias enfermidades co [[sistema de coagulación]]. O factor X é [[biosíntese|sintetido]] no [[fígado]]. O anticoagulante máis conmunmente usado na práctica clínica, a [[warfarina]] e a serie da [[heparina]] e o [[fondaparinux]], actúan inhibindo a cción do factor Xa en varios graos.
 
Os modelos tradicionais de coagulación desenvolvidos na década de 1960 concibían dúas fervenzas de reaccións, a vía extrínseca do [[factor tisular|factor tisular (TF)]] e a vía intrínseca. Estas vías converxían nun punto común a formación do complexo factor Xa/Va, que xuntocoxunto co [[calcio]] e unidos a unha superficie con [[fosfolípido]]s xeraban [[trombina|trombina (factor IIa)]] a partir da [[protrombina|protrombina (factor II)]].
 
Un novo modelo chamado modelo de anticoagulación baseado na célula parece explicar mellor todos os pasos da coagulación. Este modelo consta de tres etapas: 1) iniciación da coagulación en células que teñen o factor tisular (TF), 2) amplificación do sinal procoagulante pola trombina xerada nas células que teñen TF e 3) propagación da xeración de trombina na superficie das [[plaqueta]]s. O factor Xa xoga un papel clave nas tres etapas.<ref name="HOCNA">{{cite journal | vauthors = Hoffman M, Monroe DM | title = Coagulation 2006: a modern view of hemostasis | journal = Hematology/Oncology Clinics of North America | volume = 21 | issue = 1 | pages = 1–11 | date = February 2007 | pmid = 17258114 | doi = 10.1016/j.hoc.2006.11.004 }}</ref>
<!--
In stage 1, [[Factor VII]] binds to the [[transmembrane protein]] TF on the surface of cells and is converted to Factor VIIa. The result is a Factor VIIa/TF complex which catalyzes the activation of Factor X and [[Factor IX]]. Factor Xa formed on the surface of the TF-bearing cell interacts with [[Factor V]]a to form the [[prothrombinase| prothrombinase complex]] which generates small amounts of thrombin on the surface of TF-bearing cells.
 
Na etapa 1, o [[factor VII]] únese á [[proteína transmembrana]] TF na superficie das células e é convertido no factor VIIa. O resultado é un complexo factor VIIa/TF que cataliza a activación do factor X e do [[factor IX]]. O factor Xa formado na superficie da célula que leva o TF interacciona co [[factor V]]a para formar o [[protrombinase|complexo protrombinase]], que xera pequenas cantidades de trombina na duperficie das células que levan TF.
In stage 2, the amplification stage, if enough thrombin has been generated, then activation of platelets and platelet associated [[cofactor (biochemistry)|cofactors]] occurs.
 
Na etapa 2, que é a etapa de amplificación, se se xerou unha cantidade dabondo de trombina, entón ten lugar a activación da plaquetas e os cofactores asociados ás plaquetas.
In stage 3, thrombin generation, [[Factor XI]]a activates free Factor IX on the surface of activated platelets. The activated Factor IXa with [[Factor VIII]]a forms the [[tenase|"tenase" complex]]. This "tenase" complex activates more Factor X, which in turn forms new prothrombinase complexes with Factor Va. Factor Xa is the prime component of the prothrombinase complex which converts large amounts of prothrombin—the "thrombin burst". Each molecule of Factor Xa can generate 1000 molecules of thrombin. This large burst of thrombin is responsible for [[fibrin]] [[polymerization]] to form a [[thrombus]].
 
Na etapa 3 ou de xeración da trombina, o [[factor XI]]a activa o factor IX libre sobre a superficie de plaquetas activadas. O factor IXa activado co [[factor VIII]]a forma o [[tenase|complexo "tenase"]]. Este complexo "tenase" activa máis factor X, o cal, á súa vez, forma novos complexos protrombinase co factor Va. O factor Xa é o principal compoñente do complexo protrombinase, que converte grandes cantidades de protrombina (a chamada "explosión de trombina"). Cada molécula do factor Xa pode serar mil moléculas de trombina. Esta grande explosión de trombina é a responsable da [[polimerización]] da [[fibrina]] para formar un [[trombo]].
<!--
Inhibition of the synthesis or activity of Factor X is the mechanism of action for many anticoagulants in use today. Warfarin, a synthetic derivative of [[coumarin]], is the most widely used oral anticoagulant in the US. In some European countries, other coumarin derivatives ([[phenprocoumon]] and [[acenocoumarol]]) are used. These agents known as [[vitamin K antagonists]] (VKA), inhibit the vitamin K-dependent carboxylation of Factors II (prothrombin), VII, IX, X in the hepatocyte. This carboxylation after the translation is essential for the physiological activity.<ref>{{cite book |last=Golan |first=D. E. |year=2012 |title=Principles of Pharmacology The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy |location=Philadelphia |publisher=Lippincott Williams & Wilkins |page=387 |isbn=978-1-4511-1805-6}}</ref>
 
193.963

edicións