Diferenzas entre revisións de «Complexo de especies»

 
A miúdo eses complexos só se fan evidentes cando se introduce unha nova especie no sistema, derrubando as barreiras as especies existentes. Un exemplo é a introdución da [[lesma]] ''[[Arion vulgaris]]'' no norte de Europa, onde se reproduciu coas especies locais ''[[Arion ater]]'' e ''[[Arion rufus]]'', tradicionalmente consideradas especies claramente separadas que non se reproducían entre si, pero que demostraron que podían ser realmente simplemente subespecies da mesma especie.<ref name="Engelke 2006" />
 
<!--
Alí onde coexisten en [[simpatría]] especies estreitamente relacionadas, adoita ser todo un reto comprender como estas especies persisten sen que unha elimine por competencia a outra. A [[partición de nicho]] é un mecanismo que se propón para explicar isto. Os estudos feitos nalgúns complexos de especies suxiren, efectivamente, que a diverxencia de especies vai á par da diferenciación ecolóxica, e as especies acaban preferindo diferentes microhábitats.{{citation needed|date=December 2014}}
Where closely related species coexist in [[sympatry]], it is often a particular challenge to understand how these similar species persist without outcompeting each other. [[Niche partitioning]] is one mechanism invoked to explain this. Studies in some species complexes indeed suggest that species divergence went in par with ecological differentiation, with species now preferring different microhabitats.{{citation needed|date=December 2014}}
SimilarMétodos methodssimilares alsoatoparon foundtamén thatque thea Amazonianra frogamazónica ''[[Eleutherodactylus ockendeni]]'' isé actuallyen atrealidade leastpolo menos 3 differentespecies speciesdiferentes thatque divergeddiverxeron overhai 5 millionmillóns yearsde agoanos.<ref name="Elmer 2007" />
AUn ''speciesrabaño flockde especies'' maypode ariseorixinarse whencando aunha speciesespecie penetratespenetra anunha newnova geographicalárea areaxeográfica ande diversifiesdiversifícase toocupando occupy a variety ofdiversos [[ecologicalnico ecolóxico|nichos nicheecolóxicos]]s; thiseste processproceso iscoñécese known ascomo [[adaptiveradiación radiationadaptativa]]. TheO firstprimeiro speciesrabaño flockde toespecies beque recognizedfoi asrecoñecido suchcomo wastal thefoi o formado polas 13 speciesespecies ofde [[Darwin'spimpíns finchesde Darwin]] on thedas [[illas Galápagos Islands]] describeddescritos bypor [[Charles Darwin]].
 
== Implicacións prácticas ==
 
=== Estimación da biodiversidade ===
<!--
 
It has been suggested that cryptic species complexes are very common in the marine environment.<ref name="Knowlton 1993" /> Although this suggestion came before the detailed analysis of many systems using DNA sequence data, it has been proven correct.<ref name="Knowlton 2000" /> The increased use of DNA sequence in the investigation of organismal diversity (also called [[Phylogeography]] and [[DNA barcoding]]) has led to the discovery of a great many cryptic species complexes in all habitats. In the marine bryozoan ''[[Celleporella|Celleporella hyalina]]'',<ref name="Gómez 2007" /> detailed morphological analyses and mating compatibility tests between the isolates identified by DNA sequence analysis were used to confirm that these groups consisted of more than 10 ecologically distinct species that had been diverging for many million years.
 
185.149

edicións