Diferenzas entre revisións de «Complexo de especies»

 
As fontes non están de acordo en canto a se os membros dun grupo de especies comparten ou non unha área de distribución. Unha fonte do Departamento de Agronomía da [[Universidade do Estado de Iowa]] afirma que os membros dun grupo de especies xeralmente teñen áreas de distribución parcialmente solapadas pero que non se reproducen entre si.<ref name="iowa" /> Ao contrario, a obra ''A Dictionary of Zoology'' ([[Oxford University Press]] 1999) describe grupo de especies como un complexo de especies relacionadas que viven con distribución [[especiación alopátrica|alopátrica]] e esplica que este "agrupamento pode a miúdo estar apoiado por cruces experimentais nos cales só certos pares de especies producirán híbridos."<ref name="oxford" /> Os exemplos que se dan máis abaixo poden apoiar ambos os usos do termo "grupo de especies."
<!--
Often such complexes only become evident when a new species is introduced into the system, breaking down existing species barriers. An example is the introduction of the [[Spanish slug]] in [[Northern Europe]], where interbreeding with the local [[black slug]] and [[red slug]], traditionally considered clearly separate species that did not interbreed, shows they may be actually just subspecies of the same species.<ref name="Engelke 2006" />
 
A miúdo eses complexos só se fan evidentes cando se introduce unha nova especie no sistema, derrubando as barreiras as especies existentes. Un exemplo é a introdución da [[lesma]] ''[[Arion vulgaris]]'' no norte de Europa, onde se reproduciu coas especies locais ''[[Arion ater]]'' e ''[[Arion rufus]]'', tradicionalmente consideradas especies claramente separadas que non se reproducían entre si, pero que demostraron que podían ser realmente simplemente subespecies da mesma especie.<ref name="Engelke 2006" />
<!--
Where closely related species coexist in [[sympatry]], it is often a particular challenge to understand how these similar species persist without outcompeting each other. [[Niche partitioning]] is one mechanism invoked to explain this. Studies in some species complexes indeed suggest that species divergence went in par with ecological differentiation, with species now preferring different microhabitats.{{citation needed|date=December 2014}}
Similar methods also found that the Amazonian frog ''[[Eleutherodactylus ockendeni]]'' is actually at least 3 different species that diverged over 5 million years ago.<ref name="Elmer 2007" />
185.781

edicións