Diferenzas entre revisións de «Raíz cadrada»

ahi
m (Homoxeneización de == Ligazóns externas == e == Véxase tamén ==)
(ahi)
<math>y = \sqrt[n]{x} = x^{1/n}</math>. (dúas notacións posibles)
 
Para todo ''n'' natural, ''a'' e ''b'' realesreais positivos, temos a equivalencia:
 
<math>a = b^n \iff b = \sqrt[n]{a}</math>.
 
No gráfico seguinte, hai dibuxadas as curvas de algunhasdalgunhas raíces, así como das súas funcións recíprocas, no intervalo [0;1]. A diagonal da ecuación y = x é eixo de simetría entre cada curva e a curva da sua recíproca.
 
[[image:función_raíz_1.png]]
[[image:función_raíz_2.png]]
 
A raíz de orde dousdúas chámase '''raíz cadrada''' e, por ser a máis frecuente, escríbese sen superíndice: <math>\sqrt{x}</math> en vez de <math>\sqrt[2]{x}</math>. <br />
A raíz de orde tres chámase '''raíz cúbica'''.
 
O cálculo efectivo da raíz fáesefaise mediante as funcións [[Función logaritmo|logaritmo]] e [[Función expoñencial|expoñencial]]:
 
<math>\sqrt[n]{x} = \exp\left(\ln \frac{x}{n}\right) = \frac{e^{\ln x}}{n}</math>.
 
Tódolos ordenadores e calculadoras empregan este método. O problema é que éste cálculo non funciona cos números negativos, porque o logaritmo usual so está definido en (0; + ∞). De ahí unha tendencia, todavíaaínda minoritaria, de definir as raíces a partir desta fórmula, e polo tanto de restrinxir os seus dominios de definicion a (0; + ∞).
 
==Propiedades==
Usuario anónimo