Diferenzas entre revisións de «Verbo irregular»

correccións
(Category:Morfosintaxe)
(correccións)
 
==Tema de perfecto irregular==
Hai un grupo de 18 verbos[[verbo]]s que teñen un tema específico para a conxugación do IP ([[pretérito de indicativo]]), IAP ([[antepretérito de indicativo|antepretérito]]), SP ([[pretérito de subxuntivo]]), e SF ([[futuro de subxuntivo]]).
 
As diferencias entre as raíces do tema de perfecto e as do tema de presente nos verbos irregulares poden reducirse a uns poucos tipos, que son os seguintes:
* Altemancia entre unha [[vogal]] aberta ou media e un [[ditongo]]: /a/ - /owl (''haber'' / ''houbo'', ''saber'' / ''soubo'', ''caber'' / ''coubo''), /o/ - /uj/ (''poder'' / ''puido''). Esta alternancia tamén se encontra en ''traer'': ''traer'' / ''trouxo''.
* Alternancia da [[consoante]] final da raíz. Os verbos ''dicir'', ''querer'', ''facer'' mudan a consoante, e ademais os dous últimos cambian a vogal do radical en /i/: ''dicir'' / ''dixo'', ''querer'' / ''quixo'', ''facer'' / ''fixo''.
* Ampliación da raíz con /ib/, que afecta a ''estar'' e ''ter'': ''estar'' / ''estivo'', ''ter'' / ''tivo''.
* Os verbos ''poñer'' (ou ''pór'') e ''vir'' teñen un comportamento particular, e a pesar de que no tema de presente sigan un patrón de variación semellante, no tema de perfecto seguen camiños diverxentes. ''Vir'' ten unha raíz rematada en nasal (/biN/ na p1 do Perf., e /biñ-/ no resto das fornas), excepto na p3 do Perf., que ten raíz /bE/: ''vin, viñ-eches, ve-u, viñ-emos, viñ-estes, viñ-eron; viñ-era... viñ-ese...''
* ''Ser'' e ''ir'' teñen unha raíz común para o tema de perfecto, distinta das que presentaban no tema de presente: /fu/ para as Pl e P2 do Perf. e /fo/ para tódalas outras formas: ''fu-n, fu-ches, fo-i, fo-mos, fo-stes, fo-ron, fo-ra, fo-se.''
 
Hai que destacar que nos verbos conque T’teñen un tema de perfecto diferente do tema de presente non se produce [[sincretismo]] entre o SFfuturo de subxuntivo (der, deres,...) e o ICinfinitivo conxugado (dar, dares,...)
 
==A raíz no tema de presente==
40.243

edicións