Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Política de protección»

===<span id="SEMI">Semiprotección</span>===
[[Ficheiro:Padlock-silver.svg|upright=0.2|right|alt=Semiprotección|link=]]
<!-- A semiprotección impide a edición por parte de usuarios anónimos (enderezos IP), así como contas recentemente creadas que non chegaron ao [[Wikipedia:Usuarios autoconfirmados|nivel de autoconfirmación]]. Este tipo de protección é a máis habitual en artigos, sobre todo aqueles que son obxecto de [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismos]] recorrentes e persistentes ou por mor de violacións de políticas de contido como [[Wikipedia:Biografías de persoas vivas|biografías de persoas vivas]] ou [[Wikipedia:Punto de vista neutral|punto de vista neutral]]. Tamén entran nesta saca aquelas páxinas que sufran [[Wikipedia:Guerra de edicións|guerras de edicións]], xa sexa por seren acerca de temas que crean controversia ou que estean de actualidade, por exemplo. A semiprotección non se debe empregar como medida contra vandalismo que aínda non ocorreu. Ademais, unha páxina e a súa conversa asociada nunca poden estar protexidas á vez.
 
Cómpre lembrar que a semiprotección non se debe empregar como medida contra vandalismo que aínda non ocorreu. Ademais, unha páxina e a súa conversa asociada nunca poden estar protexidas á vez. -->
 
==== Indicacións para administradores ====
Os administradores poden aplicar unha semiprotección por un período de tempo indefinido a páxinas que son obxectivo dun [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismo]] persistente ou que violen as políticas de contido (coma as [[Wikipedia:Biografías de persoas vivas|biografías de persoas vivas]] ou o [[Wikipedia:Punto de vista neutral|punto de vista neutral]]). A semiprotección non debe utilizarse como medida preventiva perante o vandalismo que aínda non tivo lugar, nin para darlle un privilexio ós usuarios rexistrados fronte a usuarios anónimos nunha disputa lexítima polo contido.
<!-- Administrators may apply ''indefinite'' semi-protection to pages that are subject to heavy and persistent [[Wikipedia:Vandalism|vandalism]] or violations of [[:Category:Wikipedia content policies|content policy]] (such as [[Wikipedia:Biographies of living persons|biographies of living persons]], [[Wikipedia:Neutral point of view|neutral point of view]]). Semi-protection should ''not'' be used as a preemptive measure against vandalism that has not yet occurred, nor should it be used to privilege registered users over unregistered users in (valid) content disputes.
 
A maiores, os administradores poden aplicar unha semiprotección temporal en páxinas que cumplen o seguinte:
In addition, administrators may apply ''temporary'' semi-protection on pages that are:
* Páxinas baixo un vandalismo ou disrupción considerable pero temporal (por exemplo, por ser un tema de actualidade), cando o [[Wikipedia:Política de bloqueo|o bloqueo]] dun usuario individual non é unha opción eficaz.
* Subject to significant but temporary vandalism or disruption (for example, due to [[Wikipedia:Wikipedia in the media|media attention]]) when [[Wikipedia:Blocking policy|blocking]] individual users is not a feasible option
* Páxinas baixo unha [[Wikipedia:Guerra de edicións|guerra de edicións]] cando tódalas partes involucradas son usuarios anónimos ou non confirmados.
* Subject to [[WP:EW|edit-warring]] where ''all'' parties involved are unregistered or new editors (i.e. in cases in which full protection would otherwise be applied). This does ''not'' apply when autoconfirmed users are involved.
* Páxinas baixo vandalismo continuo ou guerra de edicións cando os usuarios anónimos saltan dun enderezo IP a outro usando un método de [[IP dinámica]] ou outro semellante.
* Subject to [[WP:VANDAL|vandalism]] or [[WP:EW|edit-warring]] where unregistered editors are engaging in [[IP address#Dynamic IP|IP hopping]] by using different computers, obtaining new addresses by using [[dynamic IP]] allocation, or other address-changing schemes such as [[IP address spoofing]]
* Páxinas de conversas de artigos cando sofren unha disrupción persistente. Este tipo de protección debe aplicarse con tino xa que prevén que outros usuarios anónimos participen na conversa. Agás en situacións excepcionais, unha páxina e a súa páxina de conversa non deberían estar protexidas ó mesmo tempo. Se ámbalas dúas estiveran protexidas, a páxina de conversa debería dirixir ós editores á [[Wikipedia:A Taberna|Taberna]] para asegurar que ningún editor queda sen poder contribuír.
* Article discussion pages, when they have been subject to persistent disruption. Such protection should be used sparingly because it prevents unregistered and newly registered users from participating in discussions. A page and its talk page should not normally be protected at the same time. If a page and its talk page are both protected, the talk page should direct affected editors to [[WP:RFED|Wikipedia:Request for edit]], to ensure that no editor is entirely prevented from contributing.
* No lugar de protexer as páxinas de conversa de usuarios bloqueados, incluíndo enderezos IP, os usuarios deberían bloquearse de novo coa opción de editar páxinas de conversa desactivada. Se aínda así se considera necesario, a protección das conversas debe facerse por un período de tempo breve, sen exceder a duración do propio bloqueo do usuario.
* Protection should be used sparingly on the talk pages of blocked users, including IP addresses. Instead the user should be reblocked with talk page editing disallowed. When required, or when reblocking without talk page editing allowed is unsuccessful, protection should be implemented for only a brief period, and not exceeding the duration of the block. -->
 
===<span id="CREACIÓN">Protección fronte á creación</span>===