Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Política de protección»

===<span id="COMPLETA">Protección completa</span>===
[[File:Padlock.svg|upright=0.2|right|alt=Gold padlock|link=]]
<!-- Só os administradores poden editar as páxinas completamente protexidas. A protección pode ser por un período de tempo especificado ou indefinido. A lapela que habitualmente leva ao modo de edición queda substituída por outra co texto "Ver o código fonte", que permite aos usuarios ver e copiar o texto da páxina. Aos administradores si lles aparece a lapela "Editar", pero verán a caixa de edición cun fondo vermello e un [[MediaWiki:Protectedpagewarning|aviso]] como advertencias.
 
A protección completa non significa que o administrador estea de acordo cos contidos que haxa nese momento no artigo. As modificacións relevantes feitas nas páxinas con protección completa deben discutirse na [[Wikipedia:Páxina de conversa|páxina de conversa]] correspondente ou no [[Wikipedia:Taboleiro dos administradores/Bloqueos e proteccións|taboleiro dos administradores]]. Unha vez acadado o [[Wikipedia:Consenso|consenso]], un administrador procederá a realizar o cambio na páxina protexida.
 
==== Disputas desobre o contido ====
Modifications to a fully protected page can be proposed on its [[Wikipedia:Talk page|talk page]] (or at another appropriate forum) for discussion. Administrators can make changes to the protected article reflecting [[Wikipedia:Consensus|consensus]]. Placing the {{tl|Protexido}} co parámetro {{para|tipo|semi}} template on the talk page will draw the attention of administrators for implementing uncontroversial changes. -->
Nas páxinas inmersas nunha [[Wikipedia:Guerra de edicións|guerra de edicións]], unha protección completa temporal pode obrigar ás partes a debater as edicións desexadas na páxina de conversa do artigo, axudando na procura dun [[WP:CONSENSO|consenso]]. Os incidentes illados de guerras de edicións e o comportamento reiterado neste aspecto por parte de usuarios particulares pode ter repercusións tal e como se indica na [[Wikipedia:Política de bloqueo|política de bloqueo]] correspondente.
 
Á hora de protexer unha páxina por mor dunha disputa polo contido, os administradores habitualmente protexen a versión actual do mesmo, agás cando esta contén material que viole algunha das políticas de contido, coma por exemplo cando foron obxectivo de [[Wikipedia:Vandalismo|vandalismo]] ou inclúen [[Wikipedia:Dereitos de autoría|violacións dos dereitos de autoría]] ou [[Wikipedia:Biografías de persoas vivas|difamacións a persoas vivas]]. Xa que a protección da versión máis actual pode "recompensar" á propia guerra de edicións ó establecer unha revisión disputada, os administradores poden revertir a páxina a unha versión previa anterior á propia guerra de edicións, se existe un punto claro como tal. As páxinas protexidas por mor de disputas sobre o contido non se deben editar agás para realizar cambios non controvertidos ou cambios para os que exista un [[WP:CONSENSO|consenso]] claro.
==== Disputas de contido ====
<!-- On pages that are experiencing [[Wikipedia:Edit war|edit warring]], temporary full protection can force the parties to discuss their edits on the talk page, where they can reach [[Wikipedia:Consensus|consensus]]. Isolated incidents of edit warring, and persistent edit warring by particular users, may be better addressed by [[Wikipedia:Blocking policy|blocking]], so as not to prevent normal editing of the page by others.
 
Pola súa banda, os administradores non deben protexer unha páxina co propósito de apoiar o seu propio punto de vista durante unha disputa sobre o contido da mesma.
When protecting a page because of a content dispute, administrators normally protect the current version, except where the current version contains content that clearly violates content policies, such as [[Wikipedia:Vandalism|vandalism]], [[Wikipedia:Copyright violations|copyright violations]], or [[Wikipedia:Biographies of living persons|defamation of living persons]]. Since protecting the most current version sometimes rewards edit warring by establishing a contentious revision, administrators may also revert to an old version of the page predating the edit war if such a clear point exists. Pages that are protected because of content disputes should not be edited except to make changes which are uncontroversial or for which there is clear [[Wikipedia:Consensus|consensus]] (see above).
 
Administrators [[WP:UNINVOLVED|should not]] protect or unprotect a page to further their own positions in content disputes. -->
 
==== Vandalismo ====
 
==== Nomes xenéricos de ficheiros ====
Os ficheiros de nome e propósito xenérico, como por exemplo [[:Ficheiro:wiki.png]] ou [[:Ficheiro:Exemplo.jpg]] adoitan ter unha protección completa para previr que se carguen novas versións dos mesmos.
<!-- Generic image names such as [[:File:map.jpg]] or [[:File:Photo.jpg]] are fully protected to prevent new versions being uploaded. -->
 
====<span id="PERMANENTE">Protección permanente</span>====