Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Política de protección»

sen resumo de edición
({{en uso}})
{{PropostasPolíticasGalipedia}}
{{Resumo|Os administradores poden protexer as páxinas da Wikipedia para evitar vandalismos nas mesmas.}}
<!-- A '''protección''' de páxinas na [[Wikipedia]] significa a restrición ao acceso ao modo de edición a un grupo determinado de usuarios. A Wikipedia isconstrúese builtó aroundredor thedo principleprincipio thatde que [[wiki|anyone cancalquera editpode iteditala]], ande itpolo thereforetanto aimsprocura toter haveo asmaior manynúmero ofde itspáxinas pagesabertas asá possibleedición openpública forque publicsexa editingposible, sopara thatque anyonecalquera canpoida addengadir materialinformación ande correctcorrexir errorserros. HoweverPorén, inbaixo somecircunstancias particulardeterminadas circumstances,e becausepolo ofperigo aidentificado specificallyque identifiedsuporía likelihoodtelas of damage resulting if editing is left openabertas, somealgunhas individualpáxinas pagesindividuais maypoden needquedar tosuxeitas bea subjectunha torestrición technical restrictionstécnica (oftenhabitualmente onlytemporal temporarypero buten sometimesocasións indefinitelyindefinida) onque wholimita isquen permittedpode to modify themeditalas. ProtectionA canprotección onlyde bepáxinas applied topoden oraplicala removedou fromeliminala pages by Wikipedia'sos [[Wikipedia:AdministratorsAdministradores|administratorsadministradores]] da Wikipedia, althoughpero anycalquera useroutro mayusuario pode facer unha [[WPWikipedia:RequestsTaboleiro fordos pageadministradores/Bloqueos protectione proteccións|requestpetición de protección ou desprotección]] protectiondunha páxina concreta. ProtectionA canprotección beaplicada indefiniteen orcada expirecaso afterpode aser specifiedindefinida timeou period.por un período de tempo específico.
 
Os tipos de protección máis habituais son a '''protección completa''', que supón que unha páxina só poida ser modificada polos administradores, e a '''semiprotección''', que supón que unha páxina só poda ser editada por usuarios que estan [[Especial:Acceder ao sistema|rexistrados]] e que posúan unha conta [[Wikipedia:Usuarios autoconfirmados|confirmada]] (isto é automático cando o usuario realiza 10 edicións). Nesta páxina detállanse outras formas de protección adicionais existentes. As páxinas protexidas adoitan marcarse cun símbolo dun cadeado na esquina superior dereita. Para incluílos nas páxinas emprégase o modelo {{tlx|Protexido}}, e a cor destes cadeados representa os diferentes tipos de protección existentes.
The most commonly encountered types of protection are '''full protection''', which means that a page can be modified only by administrators, and '''semi-protection''', which means that a page can be modified only by users who are [[WP:Logging in|logged in]] and whose accounts have been [[WP:Autoconfirmed|confirmed]] (any account is automatically confirmed if it is at least 4 days old and has made at least 10 edits). Other forms of protection are detailed below. Protected pages are normally marked with a small padlock symbol in the top corner; different color padlocks represent different protection types, as shown in the images at the right. {{tlx|Protexido}} is usually placed on protected pages to display the padlock. -->
 
==Descrición xeral dos tipos de protección==