Diferenzas entre revisións de «Ética do dereito»

sen resumo de edición
{{copyvio|http://www.mercaba.org/VocTEO/D/derecho_y_etica.htm}}
A relación da [[ética]] do [[dereito]] pode considerarse desde diversos puntos de vista e terá que situarse particularmente en dous planos distintos sobre os que se articula a [[reflexión moral]].
 
Primeramente, no plano da [[reflexión ético-normativa]] o problema das relacións entre a [[ética]] e o [[dereito]] interesa de forma non exclusiva, pero sí prevalente, a parte penal da [[lexislación civil]] ou [[eclesiástica,]] e non a que regula a vida diaria da sociedade. Hai que engadir, sen embargo, que o [[código penal da sociedade civil]] non se interesa pola actitude moralmente boa, pola que se interesa polo contrario o [[derecho canónico]], ao que lle importa a formación interior de cada crente e a sua orientación para a santidade.
 
Ademáis, o [[código civil ou eclesiástico]], non sanciona nunca a nivel de comportamento todo o que é moralmente recto ou equivocado e non prevé penas para todas as accións moralmente equivocadas. Dende este punto de vista, o dereito interesase de forma case exclusiva por todos aqueles ámbitos operativos dentro dos cales hai que defender ou garantizar os intereses ou os [[dereitos]] de terceiros. Un caso exemplar: a pena que prevén os diversos códigos para todos os intentos de homicidio, pero non para os intentos de suicidio.
 
Máis aínda, dase as veces o caso de que o [[código civil]] na súa parte penal non só castiga, senon que lexitima incluso o moralmente errado, como ocorre no caso da lexislación sobre o [[aborto]] e sobre o [[divorcio]]. Esto pode ocorrer ben nun contexto democrático, donde a maioría determina de forma decisiva a orientación lexislativa, ben nun contexto non democrático no que todo ou case todo depende da voluntade de un ou de uns poucos.
 
Esta última aclaración invitanos a considerar a relación existente entre a ética e o dereito, tamen no plano da fundamentación das normas morais ou xurídicas.
 
O dereito son as normas que guían a conducta humana que veñen dunha autoridade diferente ao individuo, dirixen aspectos externos. A ética estudia o comportamento do ser humano, as normas éticas son autónomas e dirixen aspectos internos. As dúas ciencias relacionanse, en ambas establecense penas, o dereito pecuniarias e físicas e a ética pena de deshonra.
19

edicións