Diferenzas entre revisións de «Educación infantil»

Arranxos da lingua
(cadro)
(Arranxos da lingua)
{{SistemaEducativoEspanhol}}[[Image:Teacher.jpg|thumb|200px]]
'''Educación Infantil''' é o primeiro nivel educativo no sistema español. Precede á [[educación primaria]] (tamén coñecida coma educación básica) e non ten carácter obrigatorio. Actualmente o [[Real Decreto 1630/06]] do 29 de decembro (a partir da [[LOE]]) regula as súas ensinanzas mínimas en todo o Estado. XurdiiuXurdiu na década de [[1990]], cando as novas reformas da [[LOGSELOXSE]] estableceron a necesidade de ampliar a educación formal á poboación de ata seis anos de idade. Para isto sustentouse nas teorías psicodegágoxicas do [[construtivismo]] e de autores coma Jean [[Piaget]], Lev [[Vygotsky]] e a [[Liña de Desenvolvemento Curricular]] ou na pedagoxía progresista coñecida como a [[Escola Nova]].
 
O seu obxectivo principal é "ContribuórContribuír ó desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos" (LOE Art. 12.2) e parte dunha serie de principios elementais:
* O enfoque globalizador.
* O xogo como motor do desenvolvemento humano.
 
==Fundamentación==
A Educación Infantil considera óo neno coma un ser con características especiais, propias, nun estadíoestadio particular de desenvolvemento (ou seguindo a Piaget dous estadíosestadios: o [[sensoriomotor]] primeiro e o [[preoperacional]] despois), e que han de coñecerse. Así póñeno en valor coma un ser unitario biolóxica, psíquica e socialmente diferente e irrepetible, que está en veloz e continuo desenvolvemento, que dentro deste desenvolvemento constrúe de maneira activa e que é sexuado. Todo isto contrasta coas consideracións tradicionais que se facían do neno pequeno.
Para explicar este desenvolvemento infantil apóaise en dúas teorías [[construtivistas]]: as teorías xenético-cognitivas de Piaget e as xenético-dialécticas de Vygotsky. É dicir, o neno constrúe e se desenvolvedesenvólvese grazas a:
*A actividade ou as actividades autoestruturantes (segundo Piaget), mediante as que incide nas súas propias estruturas internas ou esquemas de acción.
*A interacción co medio sociocultural de maneira activa. É o que Vygotsky denomina paso do nivel intersicolóxico ó intrasicolóxico.
De carácter gratuíto pero non obrigatoria, está formada por dous ciclos educativos de tres cursos académicos cada un, que se denominan:
* Primeiro ciclo (0-3 anos), que aínda non é ofertado polo [[MEC]].
* Segundo ciclo (3-6 anos), ofertado de maneira gratuíta polo MEC e as diferentes [[Comunidades Autónomas]] españolas.
 
O enfoque globalizador polo que opta implica que non se estruture por disciplinas ou materias senón polos denominados "Ámbitos de experiencia", que son, á súa vez, tres:
 
==Obxectivos==
O Real Decreto 1630/06/06 establece coma o seu obxectivo principal o “Acadar un desenvolvemento integral e harmónico da persoa nos distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social e cognitivo e procurar as aprendizaxes que contribúen e fan posible o dito desenvolvemento.”
 
Esta caracterización dos obxectivos convírtenosconvértenos en guía e medio orientador para acadar as aprendizaxes do alumnado: os obxectivos non son pechados, definitivos ou observables, senón as intencións pedagóxicas e as capacidades que se espera que o alumnado desenvolva ó final desta etapa. Por isto son abertos e flexibles e, por tanto, concretables a calquera realidade e contexto educativo, desde o Estado ó mesmo aula ou alumno.
 
==Renovación==
A súa fundamentación psicopedagóxica ofrece unha nova visión do neno e das súas potencialidades educativas. Para isto, a reforma modificou considerablemente a educación coa introdución no currículo de aspectos coma o traballo por rincónsrecunchos e por talleres ou a selección de contidos conceptuais, procedimentais e actitudinais.
 
==Referencias==
13.785

edicións