Diferenzas entre revisións de «Sentenza»

sen resumo de edición
m (+ cat)
A [[sentenza]] é un acto xudicial por medio do cal que o [[xuíz]] ou o [[tribunal]] resolve un [[xuízo]], pronunciándose sobre as cuestións formuladas polos litigantes (demandante e demandado no caso dos preitos civís; denunciante/acusador e denunciado -querelante ou querelado- nos asuntos penais, etc.).
 
A sentenza debe ser sempre motivada, é dicir, debe conter tanto o fundamentos de feito como os de [[dereito]] nos que se basea o xuíz ou tribunal para ditar o "fallo"
 
==Estrutura==
As sentenzas poden ditarse en primeira instancia ou en segunda instancia. No primeiro caso, é ditada normalmetne polo xuíz resolvendo o preito, e no segundo é normalmente un tribunal quen a dita, resolvendo o recurso formulado contra a sentenza do xuiz inferior. Non entanto, non todas as sentenzas son recorribles
Con independenza dos requirimentos que cada lexislación estatal estableza segundo cadansúa [[Dereito procesual|ordenación procesual]], a sentenza adoita ter a seguinte estrutura:
 
*'''Fundamentos de feito''': que son os extremos e alegacións fácticas que os litigantes expoñen e o xuíz entende relevantes, por mor de telos en conta na resolución do asunto.
*'''Fundamentos de Dereito''': que é a parte da sentenza que contén, como o seu nome indica, o dereito aplicable, sexan [[lei|leis]], [[costume|costumes]], [[principios xerais do dereito]], [[xurisprudencia]] ou [[doutrina xurídica]] e que teñan relevancia para resolver o asunto.
*'''Parte dispositiva''' (''fallo''), que é a parte máis importante da resolución, na que o xulgador resolve as cuestións formuladas polo [[demandante]] e, no caso de que exista [[reconvención]], polo [[demandado]]
 
 
== Clases ==
 
As sentenzas poden ditarse en primeira instancia ou en segunda instancia. No primeiro caso, é ditada normalmetnenormalmente polo xuíz resolvendo o preito, e no segundo é normalmente un tribunal quen a dita, resolvendo o recurso formulado contra a sentenza do xuiz inferior. Non entanto, non todas as sentenzas son recorribles
 
As sentenzas poden conter pronunciamento en materia de custas procesuais, que se impoñen ao litigante vencido ou que teña preiteado con temeridade ou mala fe procesual, a xuízo do xulgador.
*[[Auto]]
*[[Providencia]]
*[[Xuíz]]
*[[Tribunal]]
*[[Xustiza]]
*[[Xuízo]]
 
[[category:Dereito]]
209

edicións