Diferenzas entre revisións de «Ordenamento xurídico»

m (Category Dereito)
 
=== A lagoa xurídica e os sistemas de solución ===
A '''lagoa''' é unha falta, unha insuficiencia de regulación xurídica dentro do ordenamento. A doutrina establece, entre outros, dous tipos de lagoas
 
A doutrina establece, entre outros, dous tipos de lagoas
 
*'''Lagoas de Lei''': Significa que non existe unha lei que poida resolver o suposto exposto.
*'''Lagoas de Dereito''': Non existe nin lei nin costume nin principio que poida resolver ese caso. Xeralmente non están admitidasadmitida a súa existenza nos ordenamentos occidentais, xa que o xuíz debe resolver en todo caso os asuntos de que coñeza aténdose ao sistema de fontes establecidosestablecido. Dito doutro modo, cando un suposto litixioso carece de lei que o regule, o xuíz debe resolvelo, "producindo Dereito", a partir dos sistemas que veremos de seguido. As lagoas de dereito son sumamente escasas, pois realmente os principios xerais do dereito están incorporados ao ordenamento xurídico
 
Para solucionar o existencia dunha lagoas xurídica, pódese recorrer a dous sistemas
 
;Sistema de ''Autointegración''
Consiste en solucionar aoa falta de regulación a través do propio ordenamento xurídico e dentro do ámbito da propia fonte dominante que vai ser a lei. Dentro deste método debemos sinalar dous procedementos:
 
A [[analoxía]] que consiste en aplicar a un suposto carente de regulación a solución que o ordenamento dá a un suposto similar.
 
*Analoxía de Lei: a aplicación dunha lei ou parte dunha lei., Aa supostos non previstos nela pero semellantes aos que regula.
 
*Analogía de Dereito: a aplicación de principios xerais ao caso non previsto.
;Sistema de Heterointegración
 
Consiste en solucionar a falta de regulación acudindo a outras fontes distintas á dominante, ou acudindo a outros ordenamentos. Neste procedemento destaca a utilización da [[equidadwequidade]] (a equidade vén significar xustiza, rectitudwrectitude) e a equidadwequidade é a adaptación da norma á complexidade da vida social., e se corresponde co principio de "dar a cada un o que lle corresponde".
 
=== Antinomias ===
209

edicións