Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Eliminación rápida»

arranxo sección F
(correccións á sección R)
(arranxo sección F)
{{Atallo|WP:F1}}
==== F1. Redundante ====
AplicaEste paracriterio fai mención ós ficheiros duplicados doutros, que non teñanteñen uso e/ou sexanson copias de menor calidade ou resolución doutro ficheiro da Wikipedia, co mesmo formato de ficheiro. IstoEste criterio non inclúese ósrefire aos ficheiros que estean presentes en Commons.
{{Anchor|F2}}
{{Atallo|WP:F2}}
==== F2. Corrupto, baleiro ou faltante ====
FicheirosRefírese a ficheiros que estean corruptos, páxinas de ficheiros sen o propio ficheiro, ficheiros baleiros, ou páxinas de descrición de ficheiros cargados en Commons que tan só conteñanconteñen información local non necesariainnecesaria (sen ter en contaagás os meta-datosmetadatos).
{{Anchor|F3}}
==== F3. Licenza non válida ====
{{Atallo|WP:F3}}
FicheirosEste noscriterio querefírese aos ficheiros onde se indiquen licenzas ou permisos non compatibles coa licenza CC-BY-SA da Wikipedia, como por exemplo "sen uso comercial" (incluíndo licenzas Creative Commons NC), "sen derivados", "usado co permiso de" ou "uso exclusivo na Wikipedia".
{{Anchor|F4}}
==== F4. Sen información de licenza ====
{{Atallo|WP:F4}}
AplicaRefírese para aquelesaos ficheiros que non teñen a información de licenza necesaria para verificar ocales seuson estado deos dereitos de autoría. Estes ficheiros poden borrarse tras un período de tempo após daa súa identificación, se ninguén engadiu a información requirida non se engade. Os administradores deben revisar o resumo da carga, información e meta-datosmetadatos do ficheiro, e a propia imaxe, na procura dunha licenza antes de proceder coaa eliminacióneliminar doo ficheiro baixo este criterio.
{{Anchor|F5}}
==== F5. Sen información de orixe ====
{{Atallo|WP:F5}}
AplicaRefírese paraa aqueles ficheiros que non teñen a información de orixe necesaria para verificar ocales seuson estado deos dereitos de autoría. Estes ficheiros poden borrarse tras un período de tempo após daa súa identificación, se ninguén engadiu a información requirida non se engade. Os administradores deben revisar o resumo da carga, información e meta-datosmetadatos do ficheiro, e a propia imaxe, na procura dunha licenza antes de proceder coaa eliminacióneliminar doo ficheiro baixo este criterio.
{{Anchor|F6}}
==== F6. Sen orixe nin licenza ====
{{Atallo|WP:F6}}
AplicaEste paracriterio aquelesrespalda a eliminación de ficheiros que non teñen nin a información de orixe enin de licenza necesarias para verificar ocales seuson estado deos dereitos de autoría. Estes ficheiros poden borrarse tras un período de tempo após daa súa identificación, se ninguén engadiu a información requirida non se engade. Os administradores deben revisar o resumo da carga, información e meta-datosmetadatos do ficheiro, e a propia imaxe, na procura dunha licenza antes de proceder coaa eliminacióneliminar doo ficheiro baixo este criterio.
{{Anchor|F7}}
==== F7. Dispoñible en Commons ====
{{Atallo|WP:F7}}
ImaxesExplícase con este criterio o borrado de imaxes que están dispoñibles en [[Wikimedia Commons|Commons]], sempre e cando cumpran as seguintes condicións:
* A versión de Commons ten o mesmo formato de ficheiro e sexaé de igual ou maior calidade/resolución.
* A licenza e fonte da versión de Commons está fóra de toda dúbida, e a licenza sexaé válida para Commons. Para asegurar que o ficheiro non se elimine en Commons, o ficheiro alí debe ter:
** Nome e data da morte do creador da obra artística representada polo ficheiro, ou proba evidente dunha licenza libre. De ser autor anónimo cómpre asegurarse que a páxina da descrición probe oque estadoisto comosexa talasí.
** País onde se localiza a obra representada, ou onde se publicou por primeira vez.
** Data de creación ou primeira publicación da obra artística representada, dependendo da lei de dereitos de autoría do país de orixe.
* Toda a información da descrición do ficheiro está presente na páxina de descrición de Commons, incluíndo historial de carga con ligazón á páxina de usuario do que cargou a imaxe orixinal localmente.
** Se hai información non relevante para outros proxectos, como categorías ou marcas de destaque, a páxina de descrición do ficheiro debe recuperarse localmente tralo borrado mantendode xeito queditasse manteñan esas categorías ou marcas.
* Se a imaxe está dispoñible en Commons baixo un nome distinto do local, as referencias locais á imaxe deben actualizarse para apuntar ó nome do ficheiro en Commons.
* ASe a imaxe local non está protexida. As imaxes protexidas non deben eliminarse, aínda seque existeexista unha copia idéntica en Commons. Este tipo de imaxes manteñense localmente por motivos de uso na interface ou en marcadores de alto risco.
{{Anchor|F8}}
==== F8. Violación dos dereitos de autoría ====
{{Atallo|WP:F8}}
AplicaEste criterio refírese ós casos obvios nos queonde o ficheiro ou imaxe non é libre ou non existe unha afirmación ou indicación creíblecrible de posuír unha licenza compatible coa Wikipedia. A URL ou orixe do ficheiro debe mencionarse no momento da eliminación. As infraccións claras poden etiquetarse co marcador {{tl|copyvio}}, mentres que as que presenten dúbidas deben revisarse nunha [[Wikipedia:Imaxes para borrar|votación para o seu borrado]].
 
=== Categorías ===