Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Eliminación rápida»

reviso toda a sección de A
(reviso toda a sección de A)
==== A1. Sen contexto ou relevancia enciclopédica ====
{{Atallo|WP:A1}}
AplicaEste paracriterio refírese aquelesaos artigos moi curtos que non conteñan un contexto suficiente para identificar o suxeito do artigo. ExclúeNon se refire a contido coherente noutras linguas ou traducións con múltiples erros e incompletas. Se a información do título ou o contido, incluíndo ligazóns, lle permite a un editor engadir máis información sobre o tema para expandirampliar o artigo, anon aplicacióné desteaxeitado criterioempregar noneste é axeitadacriterio. Tamén se aplica este criterio paracando aqueleshai artigos curtos sobre persoas, animais individuais, organizacións, obras, eventos ou contido web que non sexan significativos e non estean apoiados por [[WP:FF|fontes fiables]] que permitan a súa [[WP:V|verificabilidade]].
{{Anchor|A2}}
==== A2. Texto noutra lingua ou tradución automática con numerosos erros ====
{{Atallo|WP:A2}}
ArtigosRefírese este criterio a artigos que non esten en galego ou que sexan traducións (manuais ou automáticas) con múltiplesmúltiplos erros, e que requirenrequiran un traballo de tradución e corrección exhaustivo. Polo xeral este tipo de artigos márcase primeiro con algún dos marcadores {{tl|non galego}} ou {{tl|autotrad}}, deixando un tempo razoable para permitirpermitirlles a outros editores arranxar os problemas indicados. De continuarcontinuaren os problemas pasado o período indicado pásasedébese aeliminar o artigo aplicarconforme este criterio.
{{Anchor|A3}}
==== A3. Sen contido relevante ====
{{Atallo|WP:A3}}
AplicaRefírese paraa artigos (distintosque non sexan de [[Wikipedia:Homónimos|páxinas de homónimos]], [[WP:RED|redireccións]] ou redireccións suaves a proxectos irmáns) sen un contido significativo, que estean formados só por ligazóns externas, categorías, seccións de "véxase tamén", unha frase mínima semellante ó título, unha pregunta que debería ir na [[WP:AT|taberna]] ou nunha páxina de conversa, comentarios tipo chat, marcadores e/ou imaxes.
{{Anchor|A4}}
 
==== A4. ImportadoExportado nuna un proxecto irmán ====
{{Atallo|WP:A4}}
Artigos que só conteñen unha definición de dicionario, que xa foron importadosexportados no [[:wikt:|Galicionario]], unha fonte primaria que xa foi importadaexportada noó [[:wikisource:|Galifontes]], unha páxina de citas importadaexportada noó [[:wikiquote:|Galicitas]] ou calquera artigo de calquera temática que tras unha [[WP:BORRAR|votación para borrar]] obtiverase un resultado deacordase mover a outra páxina ou proxecto, candoao que o movemento ou proceso de importación foise completadocompletase.
{{Anchor|A5}}
==== A5. Duplicado ====
{{Atallo|WP:A5}}
AplicaEste criterio fai referencia a artigos de creación recente que non teñen un historial relevante, e que duplican un tema xa existente noutro artigo da Wikipedia, sen expandiloamplialo oue sen achegar máis información ou detalles sobre ditoese tema, e cando o título non é unha posible [[WP:RED|redirección]]. Se o título é un termo razoable para o tema, converter o novo artigo a unhanunha redirección pode ser preferible ó seu borrado.
{{Anchor|A6}}
==== A6. Falsidades, contido inventado, rumores ====
{{Atallo|WP:A6}}
AplicaEste criterio fai referencia a artigos claramente falsos ou inventados, ou ben sobre temas ou individuos inventados, teorizados ou descubertos polo creador do artigo ou outra [[WP:NFP|fonte primaria]], así como a claros rumores e falsidades sobre calquera tema, que non fornecen probas da súa credibilidade e [[WP:V|verificabilidade]].
 
===Redireccións===