Diferenzas entre revisións de «Equivalencia masa-enerxía»

*Ímpetu > ímpeto.
(corrixo)
(*Ímpetu > ímpeto.)
 
A fórmula tamén indica a relación cuantitativa entre masa e enerxía en calquera proceso onde unha se transforma na outra, como nunha [[explosión nuclear]]. O '''E''' pode tomarse como a enerxía liberada cando unha certa cantidade de masa '''m''' é transformada, ou como a enerxía absorbida para crear unha certa cantidade de masa '''m'''. En ambos casos, a enerxía liberada (ou absorbida) é unha cantidade similar á masa destruída (ou creada) multiplicada polo cadrado da [[velocidade da luz]] ('''c''').
 
 
== Aplicacións da ecuación ==
A ecuación, E=mc<sup>2</sup>, aplícase a tódolos obxectos que contan cunha masa polo feito de que a masa dun obxecto derívase da enerxía (ou a enerxía da súa masa) e é posible converter de enerxía a masa e viceversa. A aplicación de dita ecuación ós obxectos en movemento dependería da definición de ''masa'' que se estea utilizando na ecuación.
=== Utilizando a masa relativista ===
Nos ensaios de Einstein a variable ''m'' representaba o que agora se coñece como ''masa relativista''. Dita masa relaciónase coa masa estacionaria, que é a masa dun obxecto que se encontra fixo desde o marco de referencia sendo utilizado. A masa relativista dun obxecto cambia coa velocidade dun obxecto, increméntase a medida que a velocidade dun obxecto incrementa desde o punto de vista utilizado, mentres que a masa estacionaria é unha cantidade fixa. As dúas masas relaciónanse entre si segundo a ecuación:
 
 
::<math>m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} </math>
 
::<math>E = \sqrt{p^2c^2+m^2c^4} = \gamma mc^2</math>
 
Na ecuación <math>p = \gamma mv</math> é o ''[[Cantidade de movemento|ímpetuímpeto]]'' do obxecto. Esta ecuación redúcese a E = mc<sup>2</sup> nos casos en que un obxecto se encontra en repouso. Por motivos de claridade a variable ''m'' representará a masa relativista e m<sub>0</sub> representará a masa en repouso no resto do artigo.
 
== Aproximación de baixa enerxía ==
10.315

edicións