Diferenzas entre revisións de «Arte grega»

Desfíxose a edición 4012261 de 186.250.28.1 (conversa)
(e)
(Desfíxose a edición 4012261 de 186.250.28.1 (conversa))
 
== Períodos ==
A historiografía da arte identificou varios estilos que  periodizan  a arte da Antiga Grecia:
* Xeométrico (séculos IX e VIII a.  C.); hai moi poucos datos do período anterior, coñecido como [[Idade Escura]], á que precedeu a arte das [[Prehelénico|civilizacións prehelénicas]] ([[arte  cicládica]], [[arte  minoica]]  e [[arte micénica]]).
* Orientalizante  (final do século VIII e comezos do VII a.  C.).
* Arcaico (séculos VII e VI a.  C.), na decoración pictórica da cerámica caracterízase polas figuras negras.
* Severo (finais do VI e comezos do V a.  C.), na decoración pictórica da cerámica caracterízase polos [[Cerámica bilingüe|vasos bilingües]].
* Clásico (séculos V e IV a.  C. -das [[Guerras Médicas]] ao reinado de [[Alexandre o Grande]]-), na decoración pictórica da cerámica caracterízase polo emprego das figuras vermellas, que se prolonga no período posterior.
* Helenístico (final do século IV e séculos III e II a.  C.), prolongado pola [[Arte da Roma Antiga|arte romana]] a partir da [[conquista romana de Grecia]] (146 a.  C.).
Non houbo ningunha ruptura radical entre un período e outro. As distintas formas de arte evolucionaron a ritmos distintos en diferentes lugares do mundo grego e, como en calquera época, algúns artistas elaboraron estilos máis innovadores. Fortes tradicións locais, o carácter conservador, e as esixencias dos cultos relixiosos, permiten aos historiadores localizar a orixe da maior parte das obras de arte conservadas, mesmo no caso habitual de que fosen desprazadas do lugar para o que foron creadas, ou de que sexan copias.
 
=== A arte na Grecia arcaica ===
O período arcaico iníciase a finais do século VIII a.  C. e abarca ata comezos do século V a.  C. Neste período prodúcese unha expansión da  polis  grega, instaurándose unha nova orde cidadán, coa tiranía como marco político principal, sistema que pronto desaparecerá fronte ao ideal igualitario de cidadanía do século V a.  C. A lexitimación deste tipo de mandato cidadán supón a promoción de grandes obras públicas, representativas do prestixio do tirano, quen apoia a creación de edificios civís e relixiosos nas cidades onde goberna, para o cal manda remodelar a súa armazón urbana. Esta actuación tivo como obxecto outorgar a cada urbe unha identidade propia, ao tempo que mostrar a súa preponderancia sobre o resto delas. Consecuentemente, a arte desempeña nesta etapa un novo papel propagandístico da  tiranía, cuxos gobernantes o utilizan para xustificar o seu poder escasamente lexitimado. A partir do século VI a.  C. o centro político da  polis  convértese nun lugar de gran relevancia artística, converténdose a praza pública ou [[ágora]] no corazón das actividades cívicas da sociedade. Entre todas elas sobresae a da cidade de Atenas, impulsado polo lexislador  Solón  emonumentalizada  na época dos  [[Pisistrátidas]].
 
O culto relixioso desempeñou tamén un papel fundamental na sociedade grega deste período, de maneira que todas aquelas cidades que dispuxeron de medios económicos abondo promoveron a construción de edificios relixiosos en pedra, os cales cumpriron un importante papel á hora de cohesionar as diferentes clases da nova sociedade, menos igualitaria que a de séculos anteriores. Créanse agora santuarios panhelénicos, como  [[Delfos]]  e  [[Olimpia]], onde os distintos tiranos realizan grandes ofrendas  votivas  para exhibir o seu poder, e se fomentan novos cultos populares, ao tempo que xorden mitos relacionados con deuses e heroes locais, o que incrementa as identidades políticas das distintas  polis  que necesitan sentirse independentes e destacar sobre o resto.
 
== Vestixios ==
 
=== Pintura ===
Os gregos, como a maioría das culturas [[europa|europeas]], consideraban a pintura como unha das formas máis altas de arte. As obras de [[Polignoto]]  de [[Thasos]], que traballou no século V a.  C., seguían sendo admiradas mesmo 600 anos despois da súa morte, como despois aconteceu coas de  [[Leonardo  da  Vinci]]  ou [[Michelangelo]], non obstante neste caso non só non se conservaron ningunha das súas obras senón tampouco ningunha reprodución.
 
Os pintores gregos traballaron xeralmente sobre paneis de madeira, que se estragaban rapidamente (a partir do século IV a.  C.), cando non eran ben protexidas. Hoxe en día non queda case ningunha peza de pintura grega, agás algúns restos de pinturas en terracota e dalgunhas pinturas nas paredes de tumbas, sobre todo en Macedonia e Italia. Das obras mestras da pintura grega temos soamente algunhas copias realizadas nas épocas romanas, a maioría delas son dunha calidade inferior.
 
=== ArquiteturaArquitectura ===
A grandegran maioriamaioría de edifíciosedificios gregos nãonon duraramperduraron, devidodebido a varias razõesrazóns: foramforon destruídos emen guerras, saqueados para obter materiais de construçãoconstrución ou abatidos por terremotos. Soamente menteun um punhadopuñado de templos, tales como o Pártenon  Partenón e o templo de  Hefesto em en Atenas. Das quatrocatro maravilhasmarabillas do mundo criadascreadas pelospolos gregos nenhumaningunha durouperdurou:
* A [[estatua de  Zeus  en  Olimpia|estátua de Zeus em Olímpia]].
* O [[templo de Artemisa en Éfeso|templo de sagebrush em  Éfeso]].
* O [[Coloso de Rodas|Colosso de Rodas]].
* O [[Faro de Alexandría|Faro de Alexandra]].
 
=== O templo grego ===
Son os templos a construción máis representativa da arquitectura grega, xa que o seu principal era brindarlle protección ou albergue a unha deidade ou deus. Na parte de dentro encontrábase o efixie da deidade mentres tanto na parte exterior rendíaselle culto. Os gregos utilizaban o pretexto relixioso para xustificar con isto as súas grandes  creaciónes  desta forma podían desatar a súa imaxinación e crear marabillosas estruturas. Considerado como unha arquitectura sublime isto serviu de exemplo para a construción doutras estruturas gregas; por isto os edificios gregos comparten similares características.
 
A diferenza principal do templo arcaico ao templo pre-helénico é que se fai a alma da cidade, é dicir, antes os pazos eran, á súa vez, refuxios para os cidadáns en caso de guerra, na época arcaica son os conxuntos de templos, é dicir o acrópole, é a casa do deus e o refuxio dos cidadáns, xa que estaban situados nun outeiro e ademais estaban fortificados, probablemente para as utilidades de antes.
As cerimonias, calquera malia a súa importancia, realízanse fóra do templo para que o olor dos sacrificios chegase á estatua divina para que esta llo agradecese e lles dese boas colleitas, etc.
 
Ao comezo os templos son moi pequenos e apenas diferéncianse dunha casa, pero co tempo, ademais da substitución de elementos brandos por rochas ou perpiaños, establécense as ordes: o dórico, o xónico e o corintio son as tres ordes, os dous primeiros xorden ao principio da época mentres que o corintio se orixina despois derivando do xónico. Ademais a arquitectura grega é alintelada ouarquitrabada  pola viga que se pon no pórtico chamada lintel. Ignora os arcos e outros tipos de arquitectura.
* A planta: ao templo accédese polo pórtico, que está entre dúas columnas, que leva á sala que abeira ao deus (cella), que leva aoopistodomos, lugar selado onde se encontra o tesouro do templo, aínda que ás veces se pode acceder dende o exterior.
Se o templo está rodeado de columnas, se lle chama períptero e se as columnas se limitan ao pórtico, se chama próstilo, segundo as columnas que teña o pórtico, será  dístilo  (dúas columnas), tetrástilo (catro), e así sucesivamente sempre sendo pares.
* A [[orde dórica]]: ten como basee tres chanzos os dous primeiros por abaixo chamados  estereobatos  e o primeiro por arriba chamadoestilobato. Non ten basea e o diámetro do fuste é máis pequeno dende o  estilobato  ata o capitel, pero non é regular xa que se empena no centro (éntasis). A separación entre o fuste e o capitel é o  collarino, que dá ao equino, que é o núcleo principal e ten forma de prato, e despois dá ao ábaco, que é un prisma rectangular. Enriba do ábaco colócase a arquitrabe, que é unha viga que une as dúas columnas, que despois suxeita a tenia, que é unha fita fina, e as  régulas, que son tríglifos cortados. O friso componse de tríglifo e métopa, os mútulos son os xa mencionados antes tríglifos cortados, e o  geison  é un aleiro que marca profundidade no frontón a delimitación triangular do tellado no templo e que fai posible o frontón é a sima.
* A [[orde xónica]]: ten a mesma base e engádeselle un elemento que permite decorar o fuste, baséaa. O fuste recibe o mesmo trato que no xónico agás no  éntasis, xa que non ten. O capitel, aínda que pode ser máis composto, está decorado con volutas, e o  collarino  pasa a formar parte do capitel e non se lle dá tanta importancia como antes. A arquitrabe pasa a ter tres bandas horizontais que se chamanfasciae  e que superan cada unha á súa inmediata inferior. O friso é un espazo liso dedicado a realizar esculturas nel. Os demais elementos son iguais que o dórico.
 
=== Escultura ===
Todas as esculturas e obras de arquitectura que perduraron, só son unha pequena mostra da inmensa colección de obras gregas. Moitas esculturas de deuses pagáns foron destruídas durante a era cristiá. Desgraciadamente, cando se calcina o mármore prodúcese o cal, e ese era o destino de moitas obras de mármore gregas durante a Idade Media.  Durante  ese mesmo período, debido á escaseza de metais, a maioría das estatuas de bronce eran fundidas. Actualmente  moitas das obras que hoxe temos son copias romanas.
 
=== Outras artes ===
A partir do período arcaico da arte grega, as cerámicas pintadas e as esculturas son case as únicas formas de arte que perduraron. A pintura estaba nos seus inicios durante aquel período, e ningún exemplo perdurou. Aínda que as moedas foron inventadas no século VII a.  C., non eran comúns na maior parte de Grecia ata o século V a.  C.
 
== Cerámica ==
Deste período destacan a elaboración de cerámicas para uso cotián, ou de carácter fúnebre, onde se empregaron grandes floreiros. Estes  floreiros estaban ornamentados con representacións lineais, e motivos relacionados coa morte, como batallas marítimas ou terrestres. A maior parte da olaría está composta por pezas domésticas, das que perduraron recipientes tales como as ánforas, pequenas cráteras e hidrias. Por outra parte, da cerámica funeraria se encontraron varias urnas. Tamén se fabricaron figuriñas en barro cocido, principalmente para ser depositadas como ofrenda nos templos. Durante o período helenístico, foi elaborada unha gran variedade de obxectos de olaría, aínda que só algunhas posúen valor artístico.
 
Durante os períodos máis antigos, ata as pequenas cidades gregas producían obxectos de olaría para o mercado local, sendo os seus estilos e modelos moi variados. Entre os anos 550 e 480 a.  C. a arte en cerámica sufriu unha gran transformación; ademais, os autores incluíron os seus nomes, o nome do oleiro ou do pintor que decoraba aquelas pezas (tamén existían algúns artistas que practicaban ambos os dous labores). A cerámica ática e corintia destacaron por sobre as demais. Atenas creou as primeiras representacións do estilo belo: recipientes con figuras vermellas sobre fondo negro.
 
A historia da cerámica grega antiga está subdividida nos seguintes períodos:
Estes estilos foron creados para construír máis templos aos deuses que eran moi importantes para eles. Esculpidos en mármore, eles imitaron as técnicas de corte da madeira dos edificios feitos orixinalmente neste material.
 
O estilo dórico é o máis antigo e o máis simple, con columnas firmes e frontes cubertas con esculturas que, ao mesmo tempo, podían pintarse de vermello ou azul para xerar impacto; cabe destacar que non ten base comparado con outros estilos. O mellor exemplo sobrevivente dun templo dórico é o  Partenón  (438 a.  C.) no Acrópole de Atenas.
 
O estilo dórico é o máis antigo e o máis simple, con columnas firmes e frontes cubertas con esculturas que, ao mesmo tempo, podían pintarse de vermello ou azul para xerar impacto; cabe destacar que non ten base comparado con outros estilos. O mellor exemplo sobrevivente dun templo dórico é o  Partenón  (438 a.  C.) na Acrópole de Atenas.
 
O estilo xónico apareceu arredor do mesmo tempo nas cidades máis ricas de Asia Menor. Produce a sensación de máis lixeireza e é máis decorativo, con columnas esveltas destacando volutas  ensortijadasen cada esquina do capitel. O estilo alcanzou o seu apoxeo no desaparecido Templo de Artemisa en  Éfeso, unha das Sete Marabillas do Mundo. Pódese admirar a arquitectura xónica no Templo de  Atenea Niké  na Acrópole.
 
Cara ao ano 400 a.  C. xurdiu unha nova versión, máis elaborada, da arquitectura xónica: a corintia. Caracterizábase por intricadas follas espiñentas de acanto esculpidas nos capiteis das columnas, que pode reflectir a influencia do Oriente Medio. A prestancia do estilo corintio converteuno no estilo arquitectónico favorito da arquitectura do Imperio romano. Os templos pódense clasificar polo número de columnas que teñen:
 
-In  antis, se só teñen dous na súa fachada e muros da cella.
 
-Tetrástilo: catro.
29.091

edicións