Diferenzas entre revisións de «Axuda:Caracteres especiais»

 
=== Mostrando caracteres especiais ===
Para amosar caracteres Unicode ou especiais nas páxinas webs, o ordenador precisa ter instaladas unha ou máis fontes Unicode. Ademáis o navegador precisa estar configurado de forma correcta para usar estas fontes. A fonte por defecto para textos latinos nas versións máis vellas de [[Internet Explorer]] (IE) para Windows é [[Times New Roman]]. As edicións máis vellas desta fonte non inclúen moitos dos bloques Unicode. Para ver caracteres especiais correctamente no IE debe configurarse para usar unha fonte que inclúa o maior número de bloques ou caracteres Unicode, como TITUS Cyberbit Basic ou GNU Unifont, dispoñibles de forma libre.
Para mostrar carácteres de Unicode ou especiais nas páxinas de internet, unha ou máis das fontes Unicode, é preciso que elas xa estean instaladas no computador. Para tudo correr correctamente, tamén pode ser necesario facer cambios no menú ''setup'', ''axustes'' ou ''configuración'', do navegador.
 
Os símbolos especiais deberían verse correctamente sen necesidade de configuracións a maiores con [[Konqueror]], [[Opera (navegador)|Opera]], [[Safari (navegador)|Safari]] e a maioría dos navegadores máis recentes. Para ver mellor este tipo de caracteres pode instalarse un software adicional de renderizado de caractes.
A fonte estándar para escrita latina nas versións anteriores do [[Internet Explorer]] (IE) para Windows é a [[Times New Roman]]. Edicións precedentes desta fonte non inclúen o mapeamento de [[w:Mapping of Unicode characters|bloques Unicode]]. A fin de visualizar correctamente os carácteres especiais no IE, débese alterar as configuracións de fonte para unha que teña moitos mapas de bloques Unicode, coma [[TITUS Cyberbit Basic]] e [[GNU Unifont]], as cales están dispoñíbeis de xeito gratuito.
 
Con [[Mozilla Firefox]] a configuración por defecto debe cambiarse. No menú de "Opcións"->"Ferramentas", selecciona a icona "Contido". Nese menú selecciona "Avanzado" baixo "Fontes e Cores". Desmarca a caixa por defecto "permitir que as páxinas escollan as súas propias fontes", e escolle unha das opcións Unicode (por exemplo "Unicode (UTF-32BE)") ou "Arabic (ISO-8859-6)" na caixa de "Codificación de caracteres por defecto".
Símbolos especiais deben ser vistos normalmente, sen a necesidade doutros axustes, nos navegadores [[Mozilla Firefox]], [[Konqueror]], [[Opera (navegador)|Opera]], [[Safari (navegador)|Safari]] e outros aínda máis recentes. Pódese tomar unha medida adicional para exhibir dun xeito mellor (e acertado) os carácteres con [[ligadura tipográfica]], [[w:Combining character|caracteres combinados]], despois que os axustes anteriores sexan implementadas, que é instalar un programa de [[w:Unicode#Multilingual text-rendering engines|renderización]].
 
Para usar unha das fontes Unicode dispoñible para caracteres especiais dentro dunha táboa HTML ou caixa, especifica o código <code>class="Unicode"</code> na etiqueta correspondente da fila '''TR''' da táboa. No código [[Axuda:Táboas|das táboas wiki]], usa este código tralo equivalente <code>&#124;-</code> (<code>&#124;- class="Unicode"</code>).
Con [[Mozilla Firefox]], a configuración estándar debe ser mudada. Para facer iso, faga clic en “Opcións” no menú “Ferramentas” e seleccione a icona “Contido”. Neste menú, seleccione “Avanzadas...” en “Fontes...”. Desmarcar a caixa de opción “permitir que as páxinas de escoller súas propias fontes”, e escoller unha das opcións Unicode (por exemplo, "Unicode (UTF-32 BE)") ou "árabe (ISO-8859-6)". Unha alternativa é mudar a fonte para “Arial Unicode MS”. Logo, a caixa pode ser deixado marcada.
 
Para exhibiramosar caracteres especiais individuais, opoden modelousarse {{Unicodecódigos |símbolo}}decimais pode ser usado para cada carácter. Unou códigohexadecimais [[HTML]] decimalno ou hexadecimal pode ser utilizado en substituciónlugar do propio caráctercaracter. NaPara hipótesevisualizar dunun parágrafo con moitos de carácteres especiaiscaracteres Unicode precisaren ser mostrados, pódesepode usarusarse dos seguintes códigostamén <code>&lt;p class="Unicode"></code> ... <code>&lt;/p&gt;</code>, ou, <code>&lt;span class="Unicode"&gt;</code> ... <code>&lt;/span&gt;</code>.
Para usar unha das fontes Unicode dispoñíbeis para a exhibición de carácteres especiais dentro dun [[w:HTML Table|táboa]] ou gráfico ou caixa, débese escribir <code>class="Unicode"</code> no código de liña TR, da táboa (ou, en cada código TD, mais usando en cada liña, ou TR, é máis doado do que marcar repetidamente en tódalas TD); cando for usado o código wiki para [[Wikipedia:Como facer táboas|táboas]], débese usar <code>&#124;- class="Unicode"<code>, tralo <code>&#124;-</code> (equivalente a TR).
 
A finalidade da marcaclase <code>class="Unicode"</code> é serpode utilizadausarse en páxinas web, conHTML códigosou etiquetas wiki oucando HTML,se nasprecisa queamosar variosdiversos carácterescaracteres dunhade amplavarios gamarangos de distintos bloques de Unicode precisan ser mostrados. Se os caracteres especiais quepertencen precisana seruns exhibidos na páxina web son relativos apoucos bloques Unicode menores, relacionados coscoa [[Escritaescritura latina en Unicode|escritos latinos]], entón apode marcausarse <code>class="latinx"</code> pode ser usado. Para carácterescaracteres especiais ou símbolos relacionados aoco [[Alfabeto Fonético Internacional]], apode marcausarse <code>class="IPA"</code> pode ser usada. Para caracteres [[Diacríticos do alfabeto grego|polytonic (grego)]]gregos ou símbolos relacionados, pode usarse <code>class="polytonic"</code> pode ser usada.
Para exhibir caracteres especiais individuais, o modelo {{Unicode |símbolo}} pode ser usado para cada carácter. Un código HTML decimal ou hexadecimal pode ser utilizado en substitución do propio carácter. Na hipótese dun parágrafo con moitos de carácteres especiais Unicode precisaren ser mostrados, pódese usar dos seguintes códigos <code>&lt;p class="Unicode"></code> ... <code>&lt;/p&gt;</code> ou <code>&lt;span class="Unicode"&gt;</code> ... <code>&lt;/span&gt;</code>.
 
A finalidade da marca <code>class="Unicode"</code> é ser utilizada en páxinas web, con códigos wiki ou HTML, nas que varios carácteres dunha ampla gama de distintos bloques de Unicode precisan ser mostrados. Se os caracteres especiais que precisan ser exhibidos na páxina web son relativos a bloques Unicode menores, relacionados cos [[Escrita latina en Unicode|escritos latinos]], entón a marca <code>class="latinx"</code> pode ser usado. Para carácteres especiais ou símbolos relacionados ao Alfabeto Fonético Internacional, a marca <code>class="IPA"</code> pode ser usada. Para caracteres [[Diacríticos do alfabeto grego|polytonic (grego)]] ou símbolos relacionados, <code>class="polytonic"</code> pode ser usada.
 
==== Cambiando a fonte estándar do Internet Explorer ====
DébeseDende premera obarra botóndo de ferramentasmenú, o primeiro á dereita,navega nesta secuencia'''ata:''' &nbsp;{{nowrap|Ferramentas (Alt X) &gt; Opcións de Internet &gt; (XeralLapela xeral &gt;) Fontes &gt; Fonte dadas páxinapáxinas web:}}<br/> para selecionar a fonte dunha lista. A selección por defecto de Windows é [[Times New Roman]]. Para poder visualizar diversos caracteres especiais selecciona unha fonte distinta, como por exemplo Lucida Sans Unicode, e selecciona '''OK'''.
percorrer a listaxe de fontes. Conforme sinalado antes, a fonte estándar é [[Times New Roman]]. Para ver máis carácteres especiais, escolla unha fonte distinta, como [[Lucida Sans Unicode]] e, axiña, premer o botón '' 'OK' ''.
 
== Fontes para sistemas de escrita específicos ==