Diferenzas entre revisións de «Nitrosamina»

 
== Relación co cancro ==
InEn 1956, twodous Britishcientíficos scientistsbritánicos, John Barnes ande Peter Magee, reportedinformaron thatque a [[dimethylnitrosaminedimetilnitrosamina]] produced liverproducía [[tumourtumor]]ses inhepáticos ratsen ratas. ResearchRealizáronse wasmáis undertakeninvestigacións ande approximatelydescubriuse 90%que ofaproximadamente nitrosamineo compounds90% weredos deemedcompostos tode benitrosaminas eran [[carcinogencarcinóxeno]]ics.<ref name="nitrocancer">{{Cite web|title=Nitrosamines and Cancer |url= }}</ref>
 
InNa thedécada 1970sde 1970, therehouboun wasincrementona anfrecuencia increasedde frequencycancro ofde liverfígado canceren foundanimais inde granxa de [[Norway|NorwegianNoruega]] farm animals. TheEstes farmanimais animalsforan hadalimentados beencon fedcarne onde herring meal[[arenque]], whichque wasfora preservedconservada usingutilizando [[sodiumnitrito nitritede sodio]]. TheO sodiumnitrito nitritede hadsodio reactedreaccionara withcoa [[dimethylaminedimetilamina]] inna carne thedo fishpeixe ande producedproducira [[N-Nitrosodimethylaminenitrosodimetilamina|dimethylnitrosaminedimetilnitrosamina]].<ref name="nitrocancer" />
 
NitrosaminesAs cannitrosaminas causepoden causar [[cancercancro]]s in anunhaw wideampla varietygama ofde animalespecies speciesanimais, aunha featurecaracterística thatque suggestssuxire thatque theypoden mayser alsotamén becanceríxenas carcinogenicen in humanshumanos. At presentActualmente, availableas epidemiologicalprobas evidenceepidemiolóxicas fromde case-controlque studiesse ondispón nitriteprocedentes andde nitrosamineestudos intakede supportscasos acontrol positivesobre associationo withconsumo [[Stomachde cancer|gastricnitritos cancer]]e risk.nitrosaminas Regardingapoia [[Esophagealque cancer|oesophagealhai cancer]],unha availableasociación evidencepositiva supportsdestes aprodutos positiveco associationincremento betweendo nitriterisco andde nitrosamine[[cancro intakede andestómago]] gastrice cancerco (GC)[[cancro esofáxico]], betweene meatentre ando processedconsumo meatde intakecarne ande gastriccarne cancerprocesada (GC)e ando oesophagealcancro cancergástrico (OC)e esofáxico, ande betweenentre preservedo fish,consumo vegetablede andpeixe [[Smokingconservado (cooking)|smokede food]]vexetais intakee andpeixe GC,afumado bute o cancro de estómago, isperonon noté conclusiveconcluínte.<ref>{{cite journal|pmid=16865769|year=2006|last1=Jakszyn|first1=P|last2=Gonzalez|first2=CA|title=Nitrosamine and related food intake and gastric and oesophageal cancer risk: A systematic review of the epidemiological evidence|volume=12|issue=27|pages=4296–303|journal=World journal of gastroenterology : WJG|pmc=4087738}}</ref>
 
As [[Hydrazineshidrazina]]s derivedderivadas fromdestas these nitrosaminesnitrosaminas, e.g.por exemplo [[UDMH]], areson alsotamén carcinogeniccarcinóxenas.
 
== Inhibición ==
191.052

edicións