Diferenzas entre revisións de «Número UN»

== Identificadores de perigosidade ==
 
Asociado con cada número Un hai un número '''identificador de perigosidade''' ou HIN (''hazard identifier number'''), que codifica a clase de perigo xeral que ten a substancia e a subdivisión (e, no caso dos explosivos, o seu grupo de compatibilidade). Se unha substancia presenta varios perigos distintos, entón poden especificarse identificadores de risco adicionais. Non é posible deducir a clase de perigo que ten unha substancia só a partir do seu número UN: deben de buscarse nunha táboa.
Associated with each UN number is a '''hazard identifier''', which encodes the general hazard class and subdivision (and, in the case of explosives, their compatibility group). If a substance poses several dangers, then subsidiary risk identifiers may be specified. It is not possible to deduce the hazard class(es) of a substance from its UN number: they have to be looked up in a table.
 
{| class=wikitable
|+ Identificadores de perigo da ONU
|+ UN Hazard Identifiers
|-
! ClassClase !! DivisionDivisión !! DescriptionDescrición
|-
| ClassClase 1 || || ExplosivesExplosivos
|-
| || DivisionDivisión 1.1 || ExplosivesExplosivos withcon aperigo massde explosionexplosión hazardmasiva
|-
| || DivisionDivisión 1.2 || ExplosivesExplosivos withcon aperigo projectionde hazardproxección
|-
| || DivisionDivisión 1.3 || ExplosivesExplosivos withperigosos predominantlyco alume fire hazardpredominanemente
|-
| || DivisionDivisión 1.4 || ExplosivesExplosivos withcon noperigo significantde blastexplosión hazardnon significativo
|-
| || DivisionDivisión 1.5 || VeryExplosivos intensivemoi explosivesintensos withcun aperigo massde explosionexplosión hazardmasiva
|-
| || DivisionDivisión 1.6 || ExtremelyArtigos insensitiveextremadamente articlesinsensibles
|-
| ClassClase 2 || || Gases
|-
| || DivisionDivisión 2.1 || FlammableGases gasesinflamables
|-
| || DivisionDivisión 2.2 || Non-flammableGases non inflamables, non-toxic tóxicos (non-poisonous) gasesvelenosos)
|-
| || DivisionDivisión 2.3 || ToxicGases tóxicos (poisonousvelenosos) gases
|-
| ClassClase 3 || || FlammableLíquidos liquidsinflamables (ande Combustiblecombustibles liquidslíquidos [U.S.EUA])
|-
| Clase 4 || || Sólidos inflamables; materiais espontaneamente combustibles; e perigosos por seren substacias reactivas coa auga/materiais húmidos
| Class 4 || || Flammable solids; Spontaneously combustible materials; and Dangerous when wet materials/Water-reactive substances
|-
| || DivisionDivisión 4.1 || FlammableSólidos solidsinflamables
|-
| || DivisionDivisión 4.2 || SpontaneouslyMateriais combustibleespontaneamente materialscombustibles
|-
| || División 4.3 || Substancias perigosas por seren reactivas coa auga/materiais húmidos
| || Division 4.3 || Water-reactive substances/Dangerous when wet materials
|-
| ClassClase 5 || || OxidizingSubstancias substancesoxidantes ande Organicperóxidos peroxidesorgánicos
|-
| || DivisionDivisión 5.1 || OxidizingSubstancias substancesoxidantes
|-
| || DivisionDivisión 5.2 || OrganicPeróxidos peroxidesorgánicos
|-
| ClassClase 6 || || ToxicSubstancias tóxicas (poisonousvelenosas) substances ande Infectioussubstancias substancesinfecciosas
|-
| || DivisionDivisión 6.1 || ToxicSubstancias tóxicas (poisonousvelenosas) substances
|-
| || DivisionDivisión 6.2 || InfectiousSubstancias substancesinfecciosas
|-
| ClassClase 7 || || RadioactiveMateriais materialsradioactivos
|-
| ClassClase 8 || || CorrosiveSubstancias substancescorrosivas
|-
| ClassClase 9 || || MiscellaneousMateriasi hazardousperigosos materialsmisceláneos/ProductsProdutos, SubstancesSubstancias, orou OrganismsOrganismos
|}
 
187.632

edicións