Diferenzas entre revisións de «Membrana basilar»

 
== Estrutura ==
TheA membran basilar membraneé isunha a pseudo-resonantestrutura structurepseudoresonante<ref>M. Holmes and J. D. Cole, "Pseudoresonance in the cochlea, ' in: ''Mechanics of Hearing'', E. de Boer and M. A. Viergever (editors), Proceedings of the IUTAM/ICA Symposium, Delft (1983), pp. 45-52.</ref> thatque, likeigual stringsque onfab anas cordas dun instrumento instrumentmusical, variesvarían inen widthgrosor ande stiffnessrixidez. TheA "stringcorda" ofda themembrana basilarbasilr membranenon isé notun aconxunto setdecordas ofsituada parallelen stringsparalelo, como as incordas aduha guitarguitarra, butsenón aunha longlonga structureestrutura thatque hasten differentdiferentes propertiespropiedades (widthanchura, stiffnessrixidez, massmasa, dampingamortecemento da vibracións, ande theas dimensionsdimensións ofdos thecondutos ductsaos thatque itse couples toacopla) aten differentdiferentes pointspuntos alongao itslongo lengthda súa lonxitude. TheOmovemento motionda of themembrana basilar membranedescríbese isxeralmente generallycomo describedunha asonda a traveling waveviaxeira.<ref>{{cite book | title = Compression: From Cochlea to Cochlear Implants | author = Richard R. Fay, Arthur N. Popper, and Sid P. Bacon | publisher = Springer | year = 2004 | isbn = 0-387-00496-3 | url = http://books.google.com/?id=4Z5mV_qhB5kC&pg=PA4&dq=traveling-wave++%22basilar+membrane%22 }}</ref> Os Theparámetros parametersda ofmembrana thenun membranepunto atdeterminado ada givensúa pointlonxitude alongdeterminan itsa lengthsúa determinefrecuencia its characteristic frequencycaracterística (CFFC), thea frequencyfecuencia atá whichcal ité ismái mostsensible sensitiveás tovibracións sound vibrationssonoras. TheA membrana basilar membraneé ismáis widestancha (0.,42–0.,65&nbsp;mm) ande leastmemos stiffríxida atno theápice apexda ofcóclea, thee cochlea,máis and narrowestestreita (0.,08–0.,16&nbsp;mm) ande mostmáis stiffríxida at thena base.<ref>Oghalai JS. The cochlear amplifier: augmentation of the traveling wave within the inner ear. ''Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery''. 12(5):431-8, 2004</ref> High-frequencyOs soundssons localizede nearalta thefrecuencia localízanse preto da base ofda the cochleacóclea (nearpreto thedas roundventás andredonda e oval windows), whilementres low-frequencyque soundsos localizedebaixa nearfeecuencia thelocalízanse preto do apexápice.
 
== Función ==
194.388

edicións