Diferenzas entre revisións de «Wikipedia:Ficción»

Os artigos de temas de ficción deben empregar o [[realidade|mundo real]] como o seu principal [[marco de referencia]], e non o establecido polo propio traballo de ficción. A idea é describir o tema do artigo ''desde a perspectiva do mundo real'', á qu pertencen o traballo de ficción, a súa publicación e o contexto que lle dá orixe. Utilízanse fontes primarias '''e''' secundarias.
 
Por exemplo, considere ao personaxe [[Bart Simpson]]. A forma correcta de describilo é "''Bart Simpson é un personaxe ficticio da serie televisiva ''Os Simpson'', creada pola XX Century Fox, e apareceu por primeira vez nunnunha curtocurta no ''Tracy Ullman Show''...''". A forma incorrecta de describilo é "''Bart Simpson é o fillo maior da familia Simpson, de Springfield, cursa cuarto grado da escola primaria e o seu mellor amigo é Milhouse Van Houten''".
 
Algúns aspectos importantes da perspectiva do mundo real son os seguintes. :
 
* Diferenciar claramente aoo traballo de ficción en si e os aspectos da súa produción e publicación. ;
* Diferenciación clara entre a época e o contexto propios da trama, e a época e o contexto da creación e publicación;
* A presentación da historia. A mesma depende das características propias do medio no que se desenvolve o traballo de ficción: técnicas literarias no caso de libros, aspectos ou xéneros cinematográficos no caso do cine, etc.;
* Descrición dos personaxes ficticios, lugares e obxectos como obxectos da narrativa. ;
* Indicar a intención do autor, ou as analoxías deliberadas que o traballo estableza con situacións reais.
 
=== A perspectiva ficticia ===
A perspectiva ficticia describe a narración desde o punto de vista dos personaxes de devandito universo ficticio, tratándoa coma se fose real e omitindo o contexto do mundo real e as análises verificables. En liñas xerais, escribir desde a perspectiva ficticia é realizar calquera esforzo para recrear a ficción orixinal ou manter a ilusión da mesma omitiendoomitindo a información do mundo real.
 
Moitos sitios de Internet relacionados, incluíndo algunhas wikis especializadas, toman devandito enfoque, pero isto pode resultar perxudicialprexudicial para a Galipedia. A perspectiva ficticia é inexacta e potencialmente confusa, outorga importancia desproporcionada a información intrascendenteintranscendente e promove [[Wikipedia:A Wikipedia non é unha fonte primaria|sacar conclusións orixinais]].
 
Algúns problemas da perspectiva ficticia son:
* Unha trama descrita como un evento histórico.;
* Un personaxe ficticio descrito comacomo unha biografía.;
* Un sitio ficticio descrito comacomo un resumo xeográfico.;
* Utilizar modelos, categorías ou outros recursos reservados para temas reais (por exemplo, incluír a [[Historia de Spider-Man|Peter Parker]] en [[:Categoría:Fotógrafos de Estados Unidos|Categoría:Fotógrafos de Estados Unidos]]).;
* Describir as facetas icónicas ou definitorias do personaxe e as suxeridas casualmente en escasas ocasións na mesma proporción. ;
* Intentar brindar explicacións que compensen os erros ou omisións da trama ou continuidade, en lugar de indicalos ''como sexan''.;
* Referirse ás épocas da trama, no canto da época de publicación real.;
* Ordenar traballos secuenciais pola súa cronoloxía ficticia, no lugar da súa cronoloxía real.
 
134.782

edicións