Diferenzas entre revisións de «Estrutura de datos»

...
Membro9:TipoDeDato
Para acceder aos membros dunha estrutura primeiro débese crear unha referencia a esta, xeralmente cunha variable de tipo, logo podensepódense editar e obtelos datos dos membros libremente.
 
Estruc Estrutura,Membro1:Enteiro,Membro2:Cadea,Membro3:Byte