Diferenzas entre revisións de «Estrutura de datos»

sen resumo de edición
(Nova páxina: "En programación, unha estrutura de datos é unha forma particular de organizar datos nunha computadora para que poda ser utliizado de manera eficiente. Diferentes tipos de estru...")
 
Etiqueta: Posible vandalismo
== Estrutura de datos ==
En programación, unha estrutura de datos é unha forma particular de organizar datos nunha computadora para que podapoida ser utliizadoutliizada de maneramaneira eficiente.
 
Diferentes tipos de estruturas de datos son adecuadasadecuados para diferentes tipos de aplicacionesaplicacións, e algúns son altamente especializados para tareastarefas específicas.
 
As estruturas de datos son un medio para manejarmanexar grandes cantidades de datos de maneramaneira eficiente para usos tales como grandes bases de datos e serviciosservizos de indizaciónindexación deda internet. Polo xeral, as estruturas de datos eficientes son clave para deseñar eficientes algoritmos. Algúns métodos formalesformais de deseño e linguaxes de programación destacan as estruturas de datos, en lugar dos algoritmos, como o factor clave de organización no deseño de software.
 
== Descripción ==
 
As estruturas de datos baséanse xeralmente na capacidade dunha computadora para recuperar e almacenar datos en calqueira lugar da súa memoria.
 
== Estruturas de datos en programación ==
 
En Programación unha estrutura de datos pode ser declarada inicialmente escribindo unha palabra reservada, logo un identificador para a estrutura e un nome para cada un dos seus membros, sen olvidar os tipos de datos que estes representan. Xeralmente, cada membro vai separado por algún tipo de operador, caracter ou palabra reservada.
 
Na linguaxe de programación Pauscal é posible crear unha estrutura de datos da forma recién mencionada. A sintaxe básica é:
 
Estruc Identificador, _
Membro1:TipoDeDato, _
Membro2:TipoDeDato, _
...
Membro9:TipoDeDato
Para acceder aos membros dunha estrutura primeiro débese crear unha referencia a esta, xeralmente cunha variable de tipo, logo podense editar e obtelos datos dos membros libremente.
 
Estruc Estrutura,Membro1:Enteiro,Membro2:Cadea,Membro3:Byte
Var Variable:Estrutura
Variable.Membro1 = 40000
Variable.Membro2 = "Hola Mundo"
Variable.Membro3 = 255
Mesaxe(Variable.Membro2) ' Mostra "Hola Mundo"
 
== Principais estruturas de datos en programación ==
 
=== Lista ===
 
Unha lista enlazada é unha das estruturas de datos fundamentais, e pode ser usada para implementar otras estruturas de datos. Consiste nunha secuencia de nodos, nos que se gardan campos de datos arbitrarios e unha ou dúas referencias, enlaces ou punteiros ao nodo anterior ou posterior. O principal beneficio das listas enlazadas respecto aos vectores convencionais é que a orde dos elementos enlazados pode ser diferente á orde de almacenamento na memoria ou o disco, permitindo que a orde do recorrido da lista sexa diferente ao de almacenamento.
=== Cola ===
 
Unha pila é unha lista ordenada ou estrutura de datos na que o modo de acceso aos seus elementos é de tipo FIFO (do inglés First In First Out, primerio en entrar, primeiro en sair) que permite almacenar e recuperar datos. Esta estrutura aplícase en multitude de ocasións na área de informática debido á súa simplicidade e ordenación implícita da propia estrutura.
=== Pila ===
 
Unha pila é unha lista ordenada ou estrutura de datos na que o modo de acceso aos seus elementos é de tipo LIFO (do inglés Last In First Out, último en entrar, primeiro en sair) que permite almacenar e recuperar datos. Esta estrutura aplícase en multitude de ocasións na área de informática debido á súa simplicidade e ordenación implícita da propia estrutura.
=== Árbore ===
 
Unha árbore é unha estrutura de datos amplamente usada que imita a forma dunha árbore (un conxunto de nodos conectados). Un nodo é a unidade sobre a que se construe a árbore e pode ter cero ou máis nodos fillos conectados a él. Dícese que un nodo a é pai dun nodo b se existe un enlace dende a ata b (nese caso, tamén decimos que b é fillo de a). Só pode haber un único nodo sen pais, que chamaremos raíz. Un nodo que non ten fillos coñécese como folla. Os demáis nodos (ten pai e un ou varios fillos) coñéceselles como rama.