Diferenzas entre revisións de «Lipoproteína de moi baixa densidade»

sen resumo de edición
{{en tradución}}
As '''lipoproteínas de moi baixa densidade''' ou '''VLDL''' (do inglés ''Very low density lipoproteíns'') son un dos cinco tipos de [[lipoproteína]]s (os outros son os [[quilomicrón]]s, [[IDL]], [[LDL]] e [[HDL]]), que transportan lípidos polo sangue. As VLDL orixínanse no [[fígado]] e a súa densidade é moi baixa (só é inferior a dos quilomicróns entre as lipoproteínas), e son as segundas en tamaño.<ref>{{cite journal |author=Gibbons GF, Wiggins D, Brown AM, Hebbachi AM.|title=Synthesis and function of hepatic very-low-density lipoprotein. |journal=Biochem Soc Trans. |volume=32 |pages=59–64 |year=2004|pmid=14748713 |issue=Pt 1 |doi=10.1042/bst0320059}}</ref> As VLDL isensámblanse oneno offígado thea fivepartir major groups of lipoproteinsde ([[chylomicronstriglicérido]], VLDLs, [[LDL|low-density lipoproteincolesterol]], [[intermediate-density lipoproteinfosfolípido]],s [[high-density lipoprotein]]) that enable fats ande [[cholesterolapolipoproteína]] to move within the water-based solution of the bloodstreams. Despois VLDLsofren ismodificacións assemblede inconvértense theno [[liver]]torrente fromsanguíneo [[triglycerides]],en [[cholesterol]],IDL ande [[apolipoprotein]]sLDL. As VLDL is converted in the bloodstream to [[low-density lipoprotein]] (LDL).patículas VLDL particlesteñen haveun adiámetro diameter ofde 30-80 [[nanometersnanómetro|nm]]. As VLDL transportstransportan [[endogeny|endogenous]]produtos lipídicos productsendóxenos, whereasmentres [[chylomicrons]]que transportos [[exogenousquilomicrón]]s transportan (dietary)lípidos productsexóxenos procedentes da dieta. RecentlyRecentemente, bothdeterminouse thea lipidcomposición compositionlipídica <ref>{{cite journal |author=Dashti M, Kulik W, Hoek F, Veerman EC, Peppelenbosch MP, Rezaee F.|title=A phospholipidomic analysis of all defined human plasma lipoproteins. |journal=Sci Rep. |volume=1 |issue=139 |year=2011|pmid=22355656 |doi=10.1038/srep00139 |pmc=3216620}}</ref> and proteine compositionproteica <ref>{{cite journal |author=Dashty M, Motazacker MM, Levels J, de Vries M, Mahmoudi M, Peppelenbosch MP, Rezaee F.|title=Proteome of human plasma very low-density lipoprotein and low-density lipoprotein exhibits a link with coagulation and lipid metabolism. |journal=Thromb Haemost. |volume=23 |issue=111 |pages=518–530 |year=2014|pmid=24500811 |doi=10.1160/TH13-02-0178}}</ref> ofdesta thislipoproteína lipoproteincon weregran characteriseddetalle, incon greatespecial detailabundancia de [[fosfatidiletanolamina]] entre os [[fosfolípido]]s e conteñen a proteína [[Apo B100]].
 
== Función ==
 
A VLDL transports endogenoustransporta [[triglyceridestriglicérido]]s, [[phospholipidsfosfolípido]]s, e [[cholesterolcolesterol]] endóxenos, ande cholesteryl[[éster esters.do coleserol|ésteres Itdo functionscolesterol]]. asAdemais theserve body'spara internalun transporttransporte mechanismde forlongo lipids.alcance Inde additionmensaxeiros itintercelulares serveshidrofóbicos, forcomo long-rangea transportproteína of hydrophobic intercellular messengers, like the morphogenmorfóxena [[IHH (proteinproteína) | Indian hedgehog (protein)]].<ref>{{cite journal |author=Queiroz KC, Tio RA, Zeebregts CJ, Bijlsma MF, Zijlstra F, Badlou B, de Vries M, Ferreira CV, Spek CA, Peppelenbosch MP, Rezaee F.|title=Human plasma very low density lipoprotein carries. |journal=J Proteome Res. |volume=9 |issue=11 |pages=6052–6059 |year=2010|pmid=20839884 |doi=10.1021/pr100403q}}</ref>
 
== Cambios durante a circulación ==
NascentAs VLDL releasedacabadas de fromliberar thedo liverfígado containsconteñen [[Apolipoproteinapolipoproteína B100]], [[apolipoproteinapolipoproteína C1]] (apoC1), [[apolipoproteinapolipoproteína E]] (apoE), [[cholesterolcolesterol]], [[Cholesteryléster esterdo colesterol|cholestrylésteres estersdo colesterol]], and[[fosfolípido]]s e [[triglyceridestriglicérido]]s. AsA medida que circulan polo sangue sofren itcambios circulatesna insúa bloodcomposición, itxa picksque upcaptan [[apolipoproteinapolipoproteína C-II]] (apoC-II) ande additionalcantidades adicionais de apoE donatedtomadas fromde [[high-densitylipoproteína de alta densidade|lipoproteínas de alta lipoproteindensidade]] (HDL)., Ato thisque point,fai nascentque as VLDL becomesnacentes ase matureconvertan en VLDL maduras. OnceNa in circulationcirculación, VLDLas willVLDL comeentran inen contactcontacto withcoa [[lipoproteinlipoproteína lipase]] (LPL) innos thecapilares capillary(no beds[[tecido in the body (adiposeadiposo]], cardiac[[miocardio|cardíaco]], ande skeletal[[músculo muscleesquelético]]). O encima LPL willretira removeos triglyceridestriglicéridos fromdas VLDL forpara storageque oras energycélulas productionos almacenen ou utilicen na produción de enerxía. VLDLAgora nowas meetsVLDL backencóntranse upde withnovo con HDL, wheree apoC-IItransfiren isde transferrednovo backa apoC-II toás HDL (butpero keepsconservan a apoE). Pola súa parte, a HDL alsocede transferséstres cholesteryldo esterscolesterol toque these incorporan á VLDL inintercambiándoo exchangepor forfosfolípidos phospholipidse andtriglicéridos triglyceridespola viaacción da [[cholesterylesterproteína transferde proteintransferencia de colesterlésteres]] (CETP). AsA moremedida andque, morepor triglyceridesacción areda removedLPL frome theencimas VLDLCETP, becausese ofretiran thecada actionvez ofmáis [[Lipoproteintriglicéridos lipase|LPL]]das andVLDL, CETPa enzymes,composición theda compositionpartícula ofcambia, thee moleculetransfórmase changes,en and[[lipoproteína itde becomesdensidade intermediate-density lipoproteinintermedia]] (IDL).<ref>{{cite journal |author=Shelness GS, Sellers JA. |title=Very-low-density lipoprotein assembly and secretion. |journal=Curr Opin Lipidol. |volume=12 |issue=2 |pages=151–157 |year=2001|pmid=11264986 |doi=10.1097/00041433-200104000-00008}}</ref>
 
FiftyAproximadamente percento of50% das IDLs areson recognizedrecoñecidas bypolos receptorsreceptores innas thecélulas liverdo fígado grazas a cellsque becauseposúen ofmoléculas thede [[apolipoproteinapolipoproteína B|apolipoproteinapolipoproteína B-100]] (apoB-100) ande apoE, they containe andseguidamente areson [[endocytosisendocitose|endocytosedendocitadas]]. TheO otheroutro 50% ofdas IDL loseperden a súa apoE. WhenCando theiro cholesterolseu contentcontido becomesen greatercolesterol thanse thefai contentmaior ofca triglycerideo seu contido en triglicéridos, theyconvértense becomeen [[lipoproteína de baixa densidade|lipoproteínas de baixa densidade]] (LDL), withque posúen apoB-100 ascomo theprincipal primary apolipoproteinapolipoproteína. TheAs LDL isson takencaptadas intopola acélula cellpor viamedio thedo [[receptor de LDL]] receptorda viasuperficie endocytosiscelular por endocitose, wherena cal theo contentsseu arecontido eitherserá storedalmacenado, usedutilizado forpara cella membranefabricación structurede membranas, orou convertedconvertido intoen otherprodutos productsderivados suchcomo as[[hormona]]s steroid[[esteroide]]s hormonesou or[[ácido bilebiliar|ácidos acidsbiliares]].<ref>{{cite journal |author=Shelness GS, Sellers JA. |title=From cholesterol transport to signal transduction: low density lipoprotein receptor, very low density lipoprotein receptor, and apolipoprotein E receptor-2. |journal=Biochim Biophys Acta. |volume=1529 |pages=287–298 |year=2000|pmid= 11111096 |doi=10.1016/S1388-1981(00)00155-4 |issue=1-3}}</ref>
 
==Notas==
190.140

edicións